Posthantering Alnarp

Senast ändrad: 04 juli 2023

På den här sidan hittar du information om post- och pakethantering i Alnarp.

Inkommande post

Fr o m 2021-03-01 adresseras inkommande post till:

SLU Alnarp
Verksamhetens namn
Box 190
234 22 Lomma

Det tidigare systemet med unika postboxar till respektive verksamhet upphör samtidigt men eftersändning till de nya adresserna kommer att ske under 12 månader.

Lista över adress till respektive verksamhet samt tidigare postbox finns här.

LTV fakulteten

Postnord levererar inkommande post till LTV fakulteten till registrator vardagar cirka klockan 09:00. Behandlad post förmedlas sedan ut till respektive verksamhet och personligt postfack av PostNord cirka klockan 14:15.

Övriga verksamheter

Lämnas direkt till respektive verksamheter av PostNord cirka klockan 09:15.

Adressering

Det är viktigt att notera att all post som ska registreras (diarieföras) i Public 360 ska adresseras enligt följande:

SLU Alnarp, Personnamn, Verksamhetens namn, Box 190, 234 22 Lomma

Mottagande av rekommenderad post

Rekommenderad post där personnamnet anges först måste kvitteras av mottagaren personligen. Gäller alltså om adressformatet är "Personnamn, SLU Alnarp, Box 190, 234 22 Lomma ".

I fall där adressformatet är ”SLU Alnarp, Personnamn, Verksamhetens namn, Box 190, 234 22 Lomma" öppnar registrator brevet och vidarebefordrar det.

Stora brev

Om en försändelse inte ryms i det personliga postfacket ställer Postnord den i postrummet och lägger en påminnelse i det personliga postfacket.

Utgående post

Hämtas av PostNord vardagar cirka klockan 14:15.

Intern post

Använd de bruna internkuverten och ange både namn och verksamhet på dessa.

Extern post

Det finns kuvert med streckkoder som är knutna till respektive avdelning. Sådana kuvert behöver inte frankeras utan frankeringskostnaden debiteras avdelningen i efterhand. Notera att streckkoderna endast fungerar om de skickas via vår lokala posthantering.

Det går att skicka post även efter det att PostNord hämtat utgående post på eftermiddagen. Lämna i så fall in kuvert med streckkod till PostNords företagscenter i Lomma (Kastanjev. 24, 234 35 Lomma) eller Arlöv (Dalbyv. 5, 232 34 Arlöv) före klockan 18:00 måndag-fredag.

Rekommenderad post

Fäst en leveranssedel med gem på kuvertet med alla uppgifter ifyllda. Lägg kuvertet i Utkorgen. Leveranssedel returneras till kunden dagen efter med kvittens samt försändelsenummer. Här kan du hitta leveranssedel för REK och paket inrikes.

Pakethantering

Skicka paket

Om ditt brev väger mer än 2 kg, eller om längd+bredd+höjd överstiger 90 cm, betraktas försändelsen som ett paket.

Genom VHS-avtal har SLU rabatterade priser hos PostNord på paketförmedlingstjänster. PostNord har flera olika tjänster för paketservice där rabatten är särskilt fördelaktig för tjänsten: "PostNord Parcel". Vi rekommenderar att du använder Skicka Direkt Business som är postens webbaserade system för att skriva ut etiketter och boka upphämtning av paket.

För att ta del av rabatterna krävs det att Ni som inst/motsv. är registrerade hos PostNord och har ett kundnummer. Du får inloggningsuppgifter av din närmaste chef och kostnaden debiteras din avdelning.

Finns det inget kundnummer registrerar ni er och skapar ett kundnummer via PostNord Portal Business. För frågor kontakta PostNord kundtjänst.

Ta emot paket

Det är alltid gatuadressen som ska anges vid paketleverans.

Se kartan för de olika gatuadresserna på området.

Det är viktigt att alltid ange mottagarens namn och kontaktuppgifter med telefonnummer när du gör en beställning. Leveransen måste kvitteras.

För paketmottagningen på Vegetum, Växtskyddsvägen 3, 234 56 Alnarp, finns lossningsavtal med följande leverantörer:

  • Bring
  • DHL Express och Freight
  • Fed Ex
  • PostNord
  • Schenker
  • TNT 
  • UPS

Detta innebär att leveransen inte behöver kvitteras av mottagaren, utan leveranserna lämnas direkt på paketmottagningen. Se rutiner för paketmottagning vid Vegetum.

I de fall det inte finns lossningsavtal med en leverantör, mottagaren inte är tillgänglig och service därför ska ta emot paketet, är det viktigt att mottagaren i förväg har meddelat var paketet ska lämnas (viktigt om det innehåller t.ex. försöksmaterial som ska förvaras i kylrum) eller är direkt nåbar via telefon.

I de fall inte mottagaren inte är nåbar skickar service ett sms/mejl och mottagaren får sedan hämta paketet på anvisat ställe.


Kontaktinformation

Service Alnarp:
5600@slu.se
040-41 56 00