Posthantering Alnarp

Senast ändrad: 18 december 2020

På den här sidan hittar du information om post- och pakethantering i Alnarp.

Inkommande post

Postboxar knutna till LTV-fakulteten finns listade nedan.

Postnord levererar inkommande post till registrator vardagar cirka klockan 09:00. Behandlad post förmedlas sedan ut till respektive postbox och personligt postfack av Postnord cirka klockan 14:15.

Övriga postboxar

Lämnas direkt till respektive postbox av Postnord cirka klockan 09:00.

Adressering

Det är viktigt att notera att all post som ska registreras (diarieföras) i Public 360 ska adresseras enligt följande:

SLU Alnarp, Personnamn, Egen box, 230 53 Alnarp

Mottagande av rekommenderad post

Rekommenderad post där personnamnet anges först måste kvitteras av mottagaren personligen. Gäller alltså om adressformatet är "Personnamn, SLU Alnarp, Egen box, 230 53 Alnarp".

I fall där adressformatet är "SLU Alnarp, Personnamn, Egen box, 230 53 Alnarp" öppnar registrator brevet och vidarebefordrar det.

Stora brev

Om en försändelse inte ryms i det personliga postfacket ställer Postnord den i postrummet och lägger en påminnelse i det personliga postfacket.

Utgående post

Hämtas av Postnord vardagar cirka klockan 14:15.

Intern post

Använd de bruna internkuverten och ange både namn och boxnummer på dessa.

Extern post

Det finns kuvert med streckkoder som är knutna till respektive avdelning. Sådana kuvert behöver inte frankeras utan frankeringskostnaden debiteras avdelningen i efterhand. Notera att streckkoderna endast fungerar om de skickas via vår lokala posthantering.

Det går att skicka post även efter det att Postnord hämtat utgående post på eftermiddagen. Lämna i så fall in kuvert med streckkod till Postnords företagscenter i Lomma (Kastanjev. 24, 234 35 Lomma) eller Arlöv (Dalbyv. 5, 232 34 Arlöv) före klockan 18:00 måndag-fredag.

Rekommenderad post

Fäst en leveranssedel med gem på kuvertet med alla uppgifter ifyllda. Lägg kuvertet i Utkorgen. Leveranssedel returneras till kunden dagen efter med kvittens samt försändelsenummer. Här kan du hämta hem leveranssedel REK och paket inrikes >>

Pakethantering

Skicka paket

Om ditt brev väger mer än 2 kg, eller om längd+bredd+höjd överstiger 90 cm, betraktas försändelsen som ett paket och du måste i så fall skriva ut och sätta på en paketlapp samt boka upphämtning av paketet. 
Vi rekommenderar att du använder Pacsoft som är postens webbaserade system för att skriva ut etiketter och boka upphämtning av paket. Här finner du en Pacsoftmanual. Du får inloggningsuppgifter till Pacsoft av din närmaste chef och kostnaden debiteras din avdelning. Om problem uppstår, kontakta service.

Det går också att, mot viss serviceavgift, få hjälp av Servicenter att skicka paket. Ta i så fall ta med ditt inslagna paket samt avdelningens/institutionens inloggningsuppgifter till servicecentret i Alnapsgården.

Ta emot paket

Det är alltid gatuadressen som ska anges vid paketleverans.

Se kartan för de olika gatuadresserna på området.

Det är viktigt att alltid ange mottagarens namn och kontaktuppgifter med telefonnummer när du gör en beställning. Leveransen måste kvitteras.

För paketmottagningen på Vegetum, Växtskyddsvägen 3, 230 53 Alnarp, finns lossningsavtal med följande leverantörer:

  • Bring
  • DHL Express och Freight
  • Fed Ex
  • PostNord
  • Schenker
  • TNT 
  • UPS

Detta innebär att leveransen inte behöver kvitteras av mottagaren, utan leveranserna lämnas direkt på paketmottagningen. Se rutiner.

I de fall det inte finns lossningsavtal med en leverantör, mottagaren inte är tillgänglig och service därför ska ta emot paketet, är det viktigt att mottagaren i förväg har meddelat var paketet ska lämnas (viktigt om det innehåller t.ex. försöksmaterial som ska förvaras i kylrum) eller är direkt nåbar via telefon.

I de fall inte mottagaren inte är nåbar skickar service ett sms/mejl  och mottagaren får sedan hämta paketet på anvisat ställe.

Boxnummer

Sundsvägen 4      

Box 35 IT
Box 55 UC
Box 58, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Sundsvägen 3 Box 49 Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Sundsvägen 5   Box 52 Fakultetskansli
Sundsvägen 6B Box 51 Biblioteket
Slottsvägen 1 Box 19 Innovation
Slottsvägen 5 Box 53 Enheten för samverkan och
utveckling
Box 54 Movium
Box 66 Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Box 88 I
nstitutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Mellangårdsvägen 2 Box 68 Egendomen
Sundsvägen 14  Box 101 Institutionen för växtförädling
Box 102 Institutionen för växtskyddsbiologi
Box 103 Institutionen för biosystem och teknologi  
Pomonavägen 2   Box 57 Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

 


Kontaktinformation

Service Alnarp:
5600@slu.se
tel: 040-41 56 00

Sidansvarig: ssm-webb@slu.se