SLU-nyhet

Välbesökta möten om det framtida campus Ultuna

Publicerad: 08 november 2021
Deltagare på ett av temamötena, foto.

I mitten av oktober anordnades tre temamöten om hur SLU kan komma att utvecklas på campus Ultuna de kommande 20 åren. Mötena var en del av Campusplan Ultuna, som SLU och Akademiska Hus tar fram tillsammans. Det var många medarbetare som tog vara på möjligheten att fördjupa sig i ämnet samt komma med värdefulla egna erfarenheter och tankar.

Det var många medarbetare som tog vara på möjligheten att fördjupa sig i ämnet samt komma med värdefulla egna erfarenheter och tankar.

Just nu pågår en kategorisering och utvärdering av alla synpunkter som kom fram vid mötena. Det är de stora frågorna det handlar om. Dels de mer centrala frågeställningarna om kärnverksamhetens långsiktiga behov av lokaler och mark, dels hur teknikutvecklingens och digitaliseringens möjligheter kan tas till vara. En annan viktig del är hur SLU vill att campus ska upplevas.

Levande och attraktivt campus

– De flesta kan nog enas om campus som en levande och attraktiv miljö för möten mellan människor, perspektiv och idéer. Men hur kommer vi dit? Ska SLU:s forskning synas på något sätt? Och hur? Idag är det tämligen anonyma hus och utifrån ser man inte mycket av den verksamhet som pågår, säger Johan Lindersson som är SLU:s projektledare i arbetet med campusplanen.

Samtidigt med intentionerna på att campus ska vara en välkomnande plats finns områden där SLU inte vill att människor ska vara – till exempel i närheten av djuren.

Kan man levandegöra SLU:s samverkan med det omgivande samhället på något sätt? Det omgivande samhället kommer att komma fysiskt mycket närmare när bostäder på sikt byggs i norra och södra Ultuna.

Vad händer nu

Hittills har arbetet präglats mycket av planering och inventering av förutsättningar med temamötena som slutpunkt. Nu tar ett annat arbete vid. Först ska en målbild upprättas för campus Ultuna med SLU:s långsiktiga behov som vägvisare.

– Erfarenheterna och synpunkterna från temamötena blir här viktiga inspel i det fortsatta arbetet även om inte alla önskemål kan komma med i den slutliga planen, säger Johan.

Arbetet med campusplanen är ett samarbete mellan Akademiska Hus och SLU. Två arkitekter och en landskapsarkitekt är också anlitade för att formulera planen. Samtliga har mångårig erfarenhet av campusplaner och samhällsplanering.

– Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta arbetet att utveckla ett attraktivt campus och kommer att återkomma med mer information om processen efter årsskiftet, säger Christian Wallenborg, strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus och projektledare för campusplanen.

Planen beräknas vara klar i vår.