SLU-nyhet

Internationella samarbeten ger värdefull input till de globala utmaningarna

Publicerad: 24 september 2020
Kvinna som håller tal

Vikten av internationella samarbeten för att ta itu med de aktuella globala utmaningarna diskuterades under ett seminarium 22 september. Utgångspunkten för evenemanget var en utvärdering som har genomförts för att lyfta fram resultaten och lärdomarna från SLU:s samarbeten med Vietnam 1977-2018.

SLU:s rektor Maria Knutson Wedel öppnade seminariet och statssekreterare Per Kallenberg skickade sin hälsning till seminariedeltagarna via en inspelad video. Vietnams ambassadör i Sverige, H.E. Phan Dang Duong höll en välkomsthälsning följt av en presentation av utvärderingen av Dr. Solveig Freudenthal, den oberoende konsulten som utfört utvärderingen.

"Internationellt samarbete är avgörande för SLU och blir allt viktigare för att lösa klimatförändringar, livsmedelssäkerhet, antimikrobiell resistens och andra globala utmaningar. Speciellt i dessa tider är det viktigt att reflektera över tidigare erfarenheter när man går in i framtiden." sa Maria Knutson Wedel

En panel bestående av Sveriges ambassadör i Vietnam, H.E. Ann Måwe, liksom representanter för vietnamesiska ministerier och universitet, Sida och SLU, diskuterade vikten av jordbruks- och miljövetenskap och internationella samarbeten för att hantera de nuvarande globala utmaningarna.

Se ett bildspel från seminariet på den engelska sidan här.

En öppen diskussion med alla deltagare, där många viktiga och värdefulla kommentarer och reflektioner kom fram, avslutade seminariet.

Seminariet som huvudsakligen hölls online modererades av Annika Åhnberg, hedersdoktor vid SLU och tidigare svenska jordbruksminister.

Ladda ner seminarieprogrammet här. 

Läs gärna ett inlägg som svenska ambassaden i Hanoi har gjort på Facebook. 
 
 
 

Fakta:

Bakgrund

Utvärderingen av SLU:s samarbeten med Vietnam gjordes för att SLU:s tidigare erfarenheter av internationella samarbeten ska komma till användning i nuvarande och framtida samarbeten. Allt för att lösa de globala utmaningarna. SLU har varit engagerat tillsammans med vietnamesiska aktörer i många samarbetsprogram och projekt i mer än fyra decennier. Studiens fokus var sektorer som är relevanta för jordbruk, landsbygdsutveckling och skogsbruk. Tidsrymden för studien var 1977-2018 och utvärderingen initierades av SLU Global.

Läs mer om utvärderingen, ta del av rapporten, intervjuer och annat material här

eller kontakta SLU Global för mer information global@slu.se.


Kontaktinformation