SLU-nyhet

SLU erbjuder journalister Östersjö-expertis

Publicerad: 02 juli 2020

Vid SLU finns en bred kompetens kring frågor som rör Östersjön. Nu finns en expertlista för journalister som söker inspiration till spännande reportage, eller expertutlåtanden om något som händer i Östersjön. Det kan handla om vattnets källflöden i berg och skogar och om flöden via jordbruksmark och städer, med kopplingar till övergödning och miljögifter. Det kan också handla om hur fiskbestånden och ekosystemen i Östersjön mår, påverkas och utvecklas.

Den expertlista som har tagits fram är sorterad efter följande ämnesområden:

  • Övergödning och näringsbelastning till Östersjön
  • Miljögifter och hormonstörande ämnen
  • Fiske, fisk och fiskbestånd
  • Säl, skarv och tumlare
  • Biologisk mångfald, främmande och rödlistade arter, ekosystembaserad havsförvaltning, marina ekosystemtjänster, samt generellt miljötillstånd i Östersjön
  • Akvakultur och "nya" fiskarter som människoföda
  • Klimatförändring
  • Skogen, skogsbruk och Östersjön
  • Miljökommunikation, marin naturvägledning och pedagogik

Länk till listan över forskare och experter vid SLU
https://www.slu.se/ostersjoexperter


Kontaktinformation

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44

Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se