SLU-nyhet

Introducera svensk sötpotatis på marknaden

Publicerad: 02 juni 2020

Med 80 nya innovationsprojekt ökar chansen för hållbar lönsamhet. EU:s innovationssatsning EIP-Agri ger nu resultat i Sverige. Det är stort intresse för nya grödor i Sverige. Projektet syftar till att skapa ett säkert system för att introducera svensk sötpotatis och andra nya grödor i Sverige.

Så här skriver Lantbruksnätverket:
Efterfrågan på nya produkter i grönsaksdisken ökar. Exempelvis ökade konsumtionen av sötpotatis med 1600 procent från år 2010 till 2018. Introduktion av nya lönsamma grödor är en utmaning, särskilt med tanke på att det krävs volymer för att dagligvaruhandel och industrin ska bli intresserade. Nya grödor behövs också för att inte andelen svenskodlat på marknaden ska ge vika för importerade varor. Särskilt vegetativt förökade grödor är en utmaning och därför valdes sötpotatis som modellgröda.

Läs hela artikeln här...

Lantbruksnytt skriver om nya gröna inovationer i EU-satsningen EIP, läs här...

En sammanfatning av projektet: EIP-project: Introduction of new crops in Sweden, sweet potato as a pilot

Fakta:

440 miljoner avsattes till innovationssatsningen EIP-Agri inom landsbygdsprogrammet med start 2015.
Syftet med innovationsstödet är att stärka konkurrenskraften och hållbarheten inom jordbruk, trädgårdsnäring och rennäring.
Det kan handla om en ny produkt, en ny metod, en ny form av tjänst, en ny produktionsprocess, ett nytt sätt att nå marknaden eller ett nytt sätt att organisera arbete.


Kontaktinformation
Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se