SLU-nyhet

Ny rapport: Antibiotikaanvändning inom djurproduktion ur ett svenskt perspektiv

Publicerad: 15 maj 2020
Jean-François Valarcher och Sara Hägglund tar prover på kor för diagnos av infektion av RS-virus (bovint respiratoriskt syncytialt virus, BRSV), foto.

Antibiotikaresistenta bakterier är ett av vår tids största hot mot människors och djurs hälsa. Inom den globala djurhållningen är detta ett utbrett problem och hotar matproduktionen världen över. Redan 1986 förbjöd Sverige, som första land i världen, användandet av antibiotika i djurfoder i tillväxtbefrämjande syfte. SLU Framtidens djur, natur och hälsa har publicerat en rapport som sammanfattar det svenska arbetet för att uppnå ansvarsfull användning av antibiotika till djur liksom viktiga framgångsfaktorer och erhållna lärdomar.

- Rapporten kan fungera som stöd när svenska forskare går in i internationella projekt om antibiotikaanvändning och förebyggande djurhälsoarbete, menar Johanna Grundin, en av de fyra författarna till rapporten.

Vi behöver förklara hur det ligger till

Innehållet i rapporten skrevs ursprungligen för att tillhandahålla data inom ett större internationellt forskningsprojekt. Det blev uppenbart under projektets gång, att det fanns en stor okunskap bland forskarkollegorna inom antibiotikaresistensområdet om vad som gjorts i Sverige och hur framgångsrikt detta arbete varit. Texten kom därför att innehålla mer än bara de data som behövdes i projektet. Trots att Sverige och svensk veterinärmedicin ofta ses som föregångare när det gäller ansvarsfull antibiotikaanvändning och god djurhälsa råder samtidigt stor okunskap om hur detta utvecklats och vilket arbete som ligger bakom. 

- Det förekommer missuppfattningar som att vi har så få djur, så gles djurpopulation och så kallt klimat att inga sjukdomar sprids, eller att vi inte behandlar våra sjuka djur, berättar Susanna Sternberg Lewerin, en av författarna till rapporten.

För att svenska forskare som medverkar i internationella projekt ska komma in med rätt förutsättningar och på bästa sätt dra nytta av de erfarenheter, goda såväl som dåliga, som rönts under alla de år vi arbetat för en ansvarsfull antibiotikaanvändning behöver vi kunna förklara hur det ligger till. 

- Rapporten kan fungera som stöd när svenska forskare går in i internationella projekt om antibiotikaanvändning och förebyggande djurhälsoarbete, menar Johanna Grundin, en av författarna till rapporten.

Sverige är en förebild och bör visa fortsatt ledarskap internationellt

Den svenska djurproduktionen kännetecknas av ett starkt djurskydd och en god djurvälfärd och Sverige är världsledande i att använda lite antibiotika och samtidigt hålla djuren friska. Det gör oss till en viktig förebild i omvärlden och det ligger i linje med den uppdaterade svenska antibiotikastrategin. Vår kompetens efterfrågas och används internationellt. Enligt regeringen ska Sverige fortsatt visa ledarskap i det internationella arbetet, inom ramen för Agenda 2030. 

Mer informationn

Kontaktperson

Susanna Sternberg Lewerin, professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet, SLU
Telefon: +4618673192
E-post: susanna.sternberg-lewerin@slu.se
 

Länk till rapporten

"Ladda ner och läs hela rapporten: "The Swedish experience" – a summary of the Swedish efforts towards a low and prudent use of antibiotics in animal production (rapporten är skriven på engelska).
Författare: Johanna Grundin, Isabel Blanco-Penedo, Nils Fall och Susanna Sternberg Lewerin.
Utgivare: SLU Framtidens djur, natur och hälsa, rapport nr 5.
 

Fakta:

Redan 1986 förbjöd Sverige, som första land i världen, användandet av antibiotika i djurfoder i tillväxtbefrämjande syfte. Idag är antibiotikabehandlingen av djur i Sverige den tredje lägsta i Europa. Den totala mängden till djur 2018 var, baserat på försäljningsdata, 10 042 kg aktiv substans. Detta kan jämföras med 1984, innan förbudet mot tillväxtbefrämjande antibiotika, då siffran låg på 53,4 ton. Den låga antibiotikaanvändningen och det jämförelsevis fördelaktiga antibiotikaresistensläget i Sverige är resultatet av åratals samarbete mellan olika sektorer och ett hårt arbete med att förebygga sjukdomar och förbättra djurhälsan.

Rapporten är en översikt och beskriver kortfattat delar av det svenska arbetet för att uppnå ansvarsfull användning av antibiotika till djur liksom viktiga framgångsfaktorer och erhållna lärdomar.