SLU-nyhet

Beviljade miljöanalysmedel vid skogsfakulteten

Publicerad: 12 maj 2020

Projektmedel medel inom miljöanalysprogrammen skog och klimat har fördelats av dekanen enligt förslag till beslut i Foman-S till följande projekt som sökt medel i utlysningen 2020.

Program Klimat

  • Peter Ljungberg, Applikation för dynamiska uttag av klimatdata för kustfisk, 127 000:-
  • Jorge Aldea, Utvärdering av björk tillväxt motståndskraft mot extrema tork-händelser, 90 000:-
  • Torbjörn Nilsson, Förbättrad uppskattning av totala kolförrådet i svensk torvmark, 173 000:-
  • Michael Peacock, Kvantifiering av storleken för växthusgasutsläpp från skogens diken, 131 000:-

Program Skog

  • Harald Klein, Framtidsanalys för skötsel av tätortsnära skog, 250 000:-
  • Anders Dahlberg, Interaktiv webbapplikation 2.0 för DNA-baserad svampinventering från skogsmark, 80 000:-
  • Martin Schroeder, Prognos för när den nya generationen av granbarkborrar börjar flyga på sommaren, 191 000:-

Totalt hade 16 projekt ansökt om medel. Program vilt fördelar medel i ett senare beslut.


Kontaktinformation