SLU-nyhet

Älgen hotad etta bland jägare

Publicerad: 14 maj 2020
Två rådjur. Foto.

Älgen är fortfarande vårt viktigaste vilt enligt jägarna, men tätpositionen är hotad i flera län i södra och mellersta Sverige. Där är inte älgjakten helig längre. Anledningen är att älgstammen minskar, samtidigt som övrigt klövvilt ökar.

Älgen har länge varit jägarnas viktigaste byte, och så är det fortfarande om man tittar på jägarnas genomsnittliga attityder i Sverige. Älgen står för ungefär halva värdet av jakten, och står även för ungefär häften av viltköttet från jakt.

– Nationellt sett minskar dock älgstammen, dels genom ökad avskjutning dels genom minskad reproduktion. För vildsvin, kronhjort och dovhjort går det i stället allt bättre, säger Fredrik Widemo viltforskare vid SLU.

Ändrade vanor och värderingar

Jägarna har därmed ändrat sina vanor, och lägger alltmer tid på att jaga annat klövvilt än älg. De värderar också vildsvin, kronhjort och dovhjort allt högre. I Skåne och Blekinge rankas älgen redan efter både rådjur och vildsvin i betydelse av jägarna. Men även i län som Södermanland, Östergötland och Halland håller andra klövvilt på att gå om älgen i betydelse.

– Vi ser en tydlig förskjutning i jägarnas beteenden och attityder i delar av Götaland och Svealand. Där finns inte längre samma fokus på älgjakt och den första älgjaktsveckan, utan man jagar klövvilt och det viktiga datumet är när man får börja jaga klövvilt med hund, säger Fredrik Widemo.

I Norrland är dock älgens status som jaktbyte och skogens konung ohotad.

Allt du vill veta om älg

På denna sida hittar du nyheter, kuriosa, filmer och annat med den gemensamma nämnaren älg! Du kan också ställa din egen fråga till älgforskarna.

Älg i skog. Foto.