SLU-nyhet

Våren har kommit extremt långt – hjälp oss hålla koll på hur långt

Publicerad: 27 april 2020
Foto på tussilago

Med vårtemperaturer redan i januari kom många vårtecken fram extremt tidigt i år. Sedan har vädret varierat, med rekordmycket snö längst upp i Riksgränsen, stormar med kylig vind och slutligen vårvärme igen. Kanske hinner våren övergå till sommar redan innan Valborg, i söder. Hur växterna har reagerat på denna galna vår, just där du bor, vill vi få veta under Valborgshelgen (30 april–1 maj). Svenska Botaniska Föreningen uppmanar dig därför att kolla upp en handfull vårtecken för att sedan rapportera in dessa till Vårkollen.

Vårkollen, som är ett medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella forskare samarbetar, genomfördes för första gången 2015. Varje år har tusentals observationer rapporterats in från hela landet om blommande vitsippor, tussilago, sälg och hägg samt björkarnas lövsprickning. Tidigare år har det visat sig att till exempel björkarnas lövsprickning har hunnit 40–50 mil längre norrut än vad som var normalt för drygt 100 år sedan. Genom att samla in vårtecken under många år, kan Svenska Botaniska Föreningen (SBF) i samarbete med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) analysera hur växterna tar emot våren och om det finns några trender som tyder på att det är bestående skillnader från förr, på grund av klimatförändringar.

– Vi är glada att det är så många som intresserar sig för vårtecknen och vi hoppas på samma stora uppslutning till Vårkollen som vi fått tidigare år. Dessa medborgarforskare som är våra vårteckenspanare bidrar till vetenskaplig kunskap och är ovärderliga för vi ska kunna få in uppgifter som täcker hela landet vid samma tidpunkt, säger Mora Aronsson, ordförande i SBF.

Eftersom vi fick vårtemperaturer redan i januari på många håll i landet, blir det blir därför extra spännande att se hur vårväxterna har reagerat på detta i landets olika delar. När våren startar tidigt är det inte ovanligt att det kommer bakslag, som kan komplicera bilden, då en del växter kanske hinner börja blomma medan andra vackert får vänta till nästa värmebölja. Många vårtecken hålls också tillbaka av snön, så att de ändå måste vänta tills snön smält bort. Därför är det viktigt att få in rapporter från alla delar av landet. Genom att delta i Vårkollen kan var och en hjälpa till att besvara frågan hur långt vårtecknen har hunnit hemmavid just kring Valborg i år.

Klimatförändringarna påverkar både vårens ankomst och växtsäsongen som helhet, men varje år är unikt, så det finns fortfarande anledning att göra observationer av detta. De senaste åtta åren har till exempel vitsippornas blomning och björkarnas lövsprickning startat ca två veckor tidigare än vad som var normalt för drygt 100 år sedan. I år kanske det är ännu tidigare?

– Eftersom vårtecknens ankomst dokumenterades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet av ett landsomfattande nätverk av observatörer, kan vi jämföra de uppgifter vi får in via Vårkollen med hur det såg ut då, säger Ola Langvall från SLU, som är samordnare för Svenska fenologinätverket.

Vårkollen är en del av Naturens kalender, en större miljöövervakning där frivilliga över hela landet bidrar till att dokumentera växtsäsongen från första vårtecken till sista hösttecken. Eftersom växtsäsongens längd och tidpunkten när olika arter är aktiva är grundläggande egenskaper i naturen är det många som påverkas när naturens kalender ändras. Skogsbrukare, jordbrukare, biodlare och pollenallergiker är exempel på sådana som är direkt beroende av samspelet i och med naturen, och därmed behöver vi kunskap om hur den biologiska växtsäsongen förändras som en effekt av klimatförändringar.

Vårkollen tar emot observationer av vårtecken enbart under de två dagarna 30 april och 1 maj. Resultatet publiceras på eftermiddagen den 4 maj, som är första vardagen efter Vårkollens genomförande.

Foto på tussilago: Gert Olsson/Scandinav

Mer information

Vårkollens hemsida

Ladda hem folder om Vårkollen

Kontaktpersoner nationellt

Svenska botaniska föreningen (www.svenskbotanik.se)

Mora Aronsson, mora.aronsson@svenskbotanik.se, 070-668 26 82

Moa Pettersson moa.pettersson@svenskbotanik.se, 070-923 66 76

SLU, samordnare för Svenska fenologinätverket (www.naturenskalender.se, www.vårkollen.se)

Ola Langvall, ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26

Regionala kontaktpersoner

Blekinge, Robert Ekholm, Robert.Ekholm@lansstyrelsen.se, 010-224 01 29

Bohuslän/Göteborg, Niklas Aronsson niklas.aronsson@svenskbotanik.se,073-915 60 99

Dalarna, Johanne Maad, johanne.maad@svenskbotanik.se, 070-467 41 01

Dalsland, Claes Kannesten, claes.kannesten@telia.com, 073-801 64 02

Gästrikland, Peter Ståhl, peter.b.stahl@gmail.com, 073-024 20 43

Halland, Moa Pettersson, moa.pettersson@svenskbotanik.se, 070-923 66 76

Hälsingland, Birgitta Wannberg, birgitta@particleoptics.se, 070-344 6747; Björn Wannberg, bjorn@particleoptics.se, 0271-100 51

Härjedalen, Eva Sundin, e.sundin@telia.com, 070-922 04 16

Jämtland, Staffan Åström, carex47@gmail.com, 070-686 82 74

Medelpad, Eva Sundin, e.sundin@telia.com, 070-922 04 16

Norrbotten, Kerstin Haraldsson, kerstin.hson@gmail.com, 070-264 46 46

Närke, Bo Hägerås, hageras@gmail.com, 070-650 97 74

Skåne, Eva Waldemarson, eva.waldemarson@biol.lu.se, 070-229 98 49; Moa Pettersson, moa.pettersson@svenskbotanik.se, 070-923 66 76

Småland, Åke Rühling, ake.ruhling@telia.com, 070-606 86 21

Södermanland/Stockholm, Gunnar Björndahl, gunnar.bjorndahl@svenskbotanik.se, 070-230 54 82

Södermanland, Hans Rydberg, hans@cmag.se, 070-394 43 63

Uppland, Mora Aronsson, mora.aronsson@svenskbotanik.se, 070-668 26 82

Uppland/Stockholm, Yolanda Karlsson, yolandakarlsson@gmail.com, 072-026 59 41

Värmland, Pär Dahlström, par.dahlstrom@gmail.com, 070-518 06 24

Västerbotten, Erik Owusu-Ansah, Erik.Owusu-Ansah@lansstyrelsen.se, 070-216 86 22

Västmanland, Henrik Berg, henrik.berg@lansstyrelsen.se, 010-224 92 15

Ångermanland, Stefan Grundström, stefan.grundstrom@hotmail.com, 073-091 25 69

Öland, Ulla-britt Andersson, ullabritt.oland@gmail.com, 070-536 78 36

Östergötland, Kjell Antonsson, kjell.antonsson56@gmail.com, 072-516 42 45