SLU-nyhet

Samverkan mellan akademi och näringsliv i Alnarp utvecklades ytterligare under 2019

Publicerad: 22 april 2020

2019 har varit ett utvecklande år för SLU Partnerskap Alnarp som har stärkts ytterligare, både med fler medlemmar men också med administrativt stöd. I slutet av 2019 var 94 företag och organisationer medlem i SLU Partnerskap Alnarp. 34 projekt godkändes under året, både forsknings- och utvecklingsprojekt och examensarbeten och ett 30-tal seminarier och workshops har genomförts under året.

- Vi ligger på ett jämnt antal ansökningar per år. De senare årens projekt är däremot genomsnittligt betydligt högre än tidigare, säger Carl-Otto Swartz, verksamhetsledare på SLU Partnerskap Alnarp.

Smakjakten - vägen till smakrikare svenska grönsaker, Precionsodlingsmästaren – ett projekt för att fånga in och utvärdera teknik och kunskapsläget inom lantbrukets digitalisering på växtodlingssidan och grupplantering i stora inverser – ett sätt att öka överlevnad efter plantering och skapa blandskog är några av de projekt som fått medel under 2019. Projekten fördelas mellan alla de olika ämnesgrupperna men ämnesgrupperna Trädgård och Skog hade flest antal projektansökningar under året.

Syftet med SLU Partnerskap Alnarp är att stärka jord-, skog- och trädgårdsnäringarnas konkurrenskraft, stärka och utveckla forskning och utbildning vid SLU Alnarp, samt bidra till hållbar utveckling. Förutom projekt och examensarbeten är Mötesplatser för idé- och kunskapsutbyte viktiga i verksamheten. Under året har 32 seminarier, workshops och exkursioner genomförts om aktuella frågor vilket skapar en plats för samverkan.

- De olika mötesaktiviteterna möjliggör nätverkande och individuell kontakt. Detta ger upphov till nya idéer och öppnar nya forskningsområden, där möjligheten att finansiera tidiga steg är särskilt värdefull, menar Carl-Otto Swartz.

Under året genomfördes också en utvärdering av SLU Partnerskap Alnarp av Högskolan i Kristianstad.

- Utvärderingen kommer ligga till grund fortsatt utveckling av verksamheten. Vi kommer bland annat att stärka samverkan i och mellan ämnesgrupperna. Utvärderingen visar också på att mötesplatserna är viktiga för såväl medlemsföretag som forskare och studenter och det är något vi vill uppmuntra än mer. Det finns också en potential att engagera partners ännu mer tillsammans med forskare, och tvärtom, till exempel genom att initiera uppföljningar av forskningsprojekten över tid med både partners och forskare, säger Carl-Otto Swartz.

Läs mer om verksamhetsåret 2019.

Relaterade sidor: