SLU-nyhet

Omfördelning av arbetsuppgifter mellan medarbetare

Publicerad: 07 april 2020

Prefekter/chefer med ansvar för arbetsmiljön har rätt att omfördela arbetet och uppmanas att ombemanna från FO (forskning och forskarutbildning) till GU (utbildning på grund och avancerad nivå) för att stötta undervisningen.

Eventuellt kommer justeringar i anslagsfördelningen att göras i efterhand. I nuläget kommer inte mer medel från staten.

Budskapet är alltså – ställ om, ställ inte in. Många inställda konferenser och andra sammankomster gör att tillgänglig tid (resurser ökar) inom forskningsområdet.

Arbetsgivarverket signalerar om att universitetet kan arbetsleda tuffare i kris. Det kan till och med handla om att låna ut personal till andra myndigheter.

För fortsatta diskussioner vänd dig till din HR-specialist.

Arbetsgivarverkets riktlinjer

Utan inbördes rangordning så handlar det om att arbetsleda personal, låna in medarbetare från annan myndighet eller nyanställa personal.

– Arbetsgivaren har rätt att arbetsleda befintlig personal så länge anställningen inte förändras i grunden, det vill säga inom ramen för arbetsskyldigheten. Tolkningen av vad som ryms inom denna ram bör kunna vara extensiv i nuläget, så länge arbetstagaren har kvalifikationer för arbetet och förändringen är tillfällig, säger Arbetsgivarverkets chefsjurist Hedda Mann.