SLU-nyhet

Nya prenumerationer på Nationalencyklopedin och ArtikelSök

Publicerad: 02 april 2020

SLU-biblioteket har startat prenumerationer på Nationalencyklopedin (NE) och databasen ArtikelSök. Prenumerationerna ger SLU:s studenter och anställda tillgång till Sveriges största uppslagsverk och innehåll från över 1 300 olika tidningar och tidskrifter.

Nationalencyklopedin

NE har funnits sedan 1996 och är idag Sveriges mest betydande uppslagsverk. I prenumerationen ingår också ett trettiotal ordböcker, tusentals filmer och en databas över världens länder med omfattande statistik och många möjligheter till jämförelser.

ArtikelSök

Artikelsök innehåller framförallt artiklar från vecko- och månadspress, en stor del av dem branschpress, men också en del dagstidningar. Många av tidningsartiklarna är inte sökbara på något annat sätt. Databasen har nyligen genomgått en stor förändring vilket resulterat i ett nytt och lättanvänt gränssnitt. Det är numera enkelt för användaren att avgränsa sökningar till exempelvis vetenskapligt material. Allt innehåll i databasen är manuellt kvalitetsgranskat. Alla artiklar som hittas genom ArtikelSök finns inte tillgängliga i fulltext, men SLU-biblioteket kan hjälpa till att ta fram dem i våra egna trycka samlingar eller via fjärrlån.

Sedan tidigare har SLU också tillgång till Retriever Mediearkivet, som kompletterar ArtikelSök genom framförallt dagstidningsartiklar.

 


Kontaktinformation