SLU-nyhet

Jord, kor och klimat - nytt avsnitt av podden Feeding your mind

Publicerad: 16 april 2020
nyfikna mjölkraskalvar på naturbete

Vem vill inte äta klimatsmart? Jordbruksmark är en stor potentiell kolsänka, men hur brukar man marken bäst, ur klimatsynpunkt? Och hur är det egentligen med kors klimatpåverkan? Senaste avsnittet av SLU Future Foods podd Feeding your mind handlar om jord, kor och klimat.

Det går fram en gräsrotsrörelse bland lantbrukare som kallas conservation agriculture eller regenerativt lantbruk. Mycket forskning och försök återstår att göra kring det, men den bärande tanken är att ha beväxt mark året runt så att mellangrödoroch täckgröder matar jordens mikroliv och ökar kolinlagringen, säger lantbrukarna Josef Appell, Martin Krokstorp, Svante Kaijser och Sarah Singla. SLU-forskaren Thomas Kätterer tror också på regenerativt lantbruk som en potential för att binda mer kol i mark.

Men kan ökad kolinlagring i marker som brukas klimatsmart kompensera för växthusgasutsläppen från den globala djurhållningen? Tyvärr definitivt inte, konstaterar SLU-forskararna Elin Röös och Mikaela Lindberg. Den svenska konsumtionen av animalieprodukter ligger på en helt ohållbart hög nivå, samtidigt som svensk djurproduktion ändå är relativt sett klimateffektiv. Så borde vi satsa på ökad produktion för export - eller minskad nötköttsproduktion för att den enda hållbara vägen framåt globalt sett är minskad konsumtion?

Lyssna på Feeding your mind om jord, kor och klimat här »

Fakta:

Feeding Your Mind är Världskartan utskuren i ett äppleen podcast från forskningsplattformen SLU Future Food vid SLU. Intervjuar gör Ylva Carlqvist Warnborg. Musiken i podden är Feeding Your Mind av SLU.