SLU-nyhet

Forskarna som vågar sätta ljuset på forskningens dilemman

Publicerad: 05 april 2020
Bild på Sofie Joosee utanför campus SLU

I universitetens korridorer pratas det sällan om det som pågår i forskningens kulisser och de utmaningar och dilemman som forskare ställs inför i sitt dagliga arbete. Nu har en grupp på arton forskare i miljökommunikation vid SLU skrivit en forskningsartikel där de diskuterar själva forskningens dilemman.

Under två års tid har forskarna grävt djupare i frågor som rör vad det innebär att vara en kritisk forskare som vill se förändring i samhället. Sofie Joosse vid avdelningen för miljökommunikation på institutionen för stad och land vid SLU är en av de arton forskare som tillsammans har skrivit artikeln:

– Med utgångspunkt i de ämnesområden som vi jobbar med, t.ex. klimatomställning och miljö, naturresurskonflikter och jämställdhet, så ställer vi frågor som vem eller vilka vi representerar i vår forskning, om forskarens ansvar och makt att föra andras talan, om vår egen rädsla för konflikter och om vad det kan innebära att bedriva kritisk forskning när vi arbetar tillsammans med olika samhällsaktörer.

– Genom att belysa sex dilemman öppnar vi upp för det som är svårt i samhällsvetenskaplig forskning, och vi bjuder in till diskussion. Utgångspunkten är att det finns mycket viktigt som vi inte pratar om, och om vi pratade mer om det skulle vår forskning bli ännu bättre.

Några exempel på dilemman kan vara vilket ansvar och vilken makt forskare har att genom sin forskning föra andra människors talan, och vad det egentligen innebär för forskningens kritiska roll att forska i projekt där många olika samhällsaktörer ingår.

– Med artikeln vill vi öppna upp bakom kulisserna för vår forskning. Genom att belysa och synliggöra också det svåra så utvecklas våra forskningsmetoder och resultat, säger Stina Powell vid avdelningen för miljökommunikation på SLU som också har medverkat till artikeln.

– Det unika med den här artikeln är dels att vi arton forskare tillsammans under två år har utvecklat dessa dilemman. Det är också unikt att våga öppna upp för och sätta ljuset på det som är svårt, och det vi kämpar med.

Länk till artikeln: 

Joosse, S. Powell, S. et al (2020). Critical, Engaged and Change-oriented Scholarship in Environmental Communication. Six Methodological Dilemmas to Think with, Environmental Communication, DOI: 10.1080/17524032.2020.1725588

För mer information kontakta:

Sofie Joosse, forskare vid avdelningen för miljökommunikation på institutionen för stad och land, SLU. E-post sofie.joosse@slu.se, tel. 018-671965

Stina Powell, forskare vid avdelningen för miljökommunikation på institutionen för stad och land, SLU. E-post stina.powell@slu.se, tel. 018-672509