SLU-nyhet

Erik Steen Jensen går i pension

Publicerad: 30 april 2020

Efter en lång och framgångsrik karriär går professor Erik Steen Jensen nu i pension, han arbetade sin sista dag vid SLU den 30 april.

Erik tillträdde tjänsten som professor i lantbruksvetenskap vid SLU i Alnarp år 2009, vid dåvarande område jordbruk, och har sedan dess forskat och undervisat om många aspekter kring hållbart jordbruk och agroekologi. Både i sin tidigare karriär och under hans anställning vid SLU har Eriks arbete bidragit med kunskap för utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara odlingssystem, med särskilt fokus på diversifiering av grödor och ökad odling av baljväxter.

Erik är utsedd till professor emeritus vid SLU, institutionen för biosystem och teknologi. Ett officiellt avtackningsseminarium kommer att anordnas när det åter är möjligt att arrangera större folksamlingar.

Vi tackar Erik för hans stora insatser till kunskapsutvecklingen om hållbar matproduktion, och önskar honom lycka och trivsel i tillvaron som pensionär!


Kontaktinformation