SLU-nyhet

Notiser från LTV:s fakultetsnämnd 11 mars 2020

Publicerad: 19 mars 2020

Mötet inleddes av Lars Edvin Andersson, SLU:s fastighetschef som, tillsammans med Johan Lindersson, projektchef på Fastighetsavdelningen, informerade bland annat om Campusarbetet i Ultuna.

PlantLink och Nordplant presenterades av Erik Alexandersson.

Beslutsärenden

Utlysning av anställningar samt utseende av sakkunniga vid anställningar.

Övriga ärenden

Rapport och diskussion om LTV:s bokslut 2019 under ledning av fakultetsekonom Andreas Gustavsson Fredlund. Han informerade om att LTV fakulteten växer, framför allt inom forskning men har även levererat bättre än vårt uppdrag inom grundutbildningen. Vi har fortsatt för högt kapital på flera institutioner. Vidare:

  • institutionerna börjar få ner sitt kapital på GU men har motsvarande ökning av kapitalet inom FO
  • LTV hade en omsättning på 37 miljoner mer än budgeterat (totalt 540 mkr)
  • kontraktsfordringar och oförbrukade bidrag fortsätter inte att öka
  • externfinansieringsgraden stabil för fakulteten
  • det finns ett utrymme för nya satsningar till nästa anslagsfördelning inom FO och
  • fakulteten producerar mer HST än sitt uppdrag.

 

  • Information och diskussion kring fakultetens verksamheters lokaler och campusutveckling.

  • Lägesrapport från SLU Horticulture presenterades av Sara Spendrup

 

Fakta:

Vill du se protokoll? Gå in på denna sida och följ instruktionerna (du måste vara inloggad på medarbetarwebben). Välj Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Vem sitter i fakultetsnämnden?


Kontaktinformation