SLU-nyhet

Internationella ansökningar till SLU ökar med 25 procent

Publicerad: 02 mars 2020

Antalet internationella studenter som söker något av de internationella mastersprogrammen vid SLU har ökat med 25 procent jämfört med 2019. Det visar siffror från SLU:s internationella ansökningsomgång. Internationella förstahandssökanden, det vill säga studenter som söker till någon av SLU:s engelskspråkiga masterutbildningar som sitt första val, har ökat med hela 30 procent jämfört med 2019.

De mest populära masterutbildningarna bland internationella studenter är programmet agrar ekonomi och företagsledning med 389 sökande jämfört med 273 sökanden 2019. På andra plats hamnar programmet för husdjursvetenskap med 258 sökanden jämfört med 175 sökanden 2019.

– Vi satsar på att öka intresset för våra internationella utbildningar och självklart är det glädjande att se att det går i rätt riktning, säger Ylva Hillbur, vicerektor SLU.

– Det känns hoppfullt att vi ser en så stor ökning av antalet sökande till våra
utbildningar. Fler studenter med SLU:s unika kompetens behövs i världen för att
möta de utmaningar vi står inför, säger Maria Orvehed, avdelningschef
utbildningsavdelningen SLU.

Antalet sökanden är inte detsamma som antalet studenter som i slutänden har möjligheten att flytta till Sverige och påbörja utbildningen.