SLU-nyhet

Hej då Göran Nilsson!

Publicerad: 03 mars 2020
Man sitter på bänk i parken. Foto.

Göran Nilsson har jobbat på Tankesmedjan Movium vid SLU i nästan 30 år och går nu i pension. Läs Titti Olssons intervju där han reflekterar över förändringar i branschen, roliga minnen och framtiden som "friherre".

 

 

Göran, du har jobbat på Tankesmedjan Movium vid SLU i nästan 30 år och nu går du i pension. Hur känns det?

– Det känns väldigt bra, jag har hunnit vänja mig lite vid "friherrelivet" eftersom jag under ett och ett halvt år jobbat halvtid med ett avtal om deltidspension. Jag fyller 65 i mars så det är dags för nya utmaningar – och få tid för möjligheten att avnjuta sport- och kulturupplevelser med pensionärsrabatt!

I din tjänst på Movium tituleras du statskonsulent – det är en stilig titel. Vad betyder det att vara statskonsulent?

– Enligt Nationalencyclopedin så är det en "titel för innehavare av högre rådgivande tjänst vid Sveriges lantbruksuniversitet", personen ifråga verkar inom olika specialområden inom lantbruk, trädgård och skog. Innan jag kom till Movium var jag statskonsulent i jordbrukets handelsväxter på Ultuna. Där hade jag en kollega som forskat lite om yrkesrollen, statskonsulent är en gammal titel och enligt kollegan har man "rätt till att vid tjänsteutövande få disponera fyrspann med täckt vagn" ... Kort kan man säga att statskonsulentens roll är att vara en länk mellan forskare och praktiker, man följer forskningen inom ett område och sammanfattar och åskådliggör ny kunskap till gagn för en bransch.

När du kom till Movium fick du snart epitetet kompostmästare. Det säger en hel del om tiden. Berätta!

– I början av 1990-talet drev Movium ett antal projekt med rubriken "Stad och land i samverkan". Som ett led i projekten ingick att utveckla kretsloppstänkandet kring hanteringen av samhällets biologiska restmaterial. Det fanns också ett stort behov av praktisk rådgivning till privatpersoner kring hemmakompostering, som då hade börjat komma på modet.

Du var också redaktör för en tidning på den tiden...

– Ja, det stämmer, Movium utvecklade "Biologik", en speciell rådgivningsverksamhet inklusive en regelbundet utkommande nyhetstidning, med målgruppen bland andra kommunala förvaltningar och renhållningsföretag. Jag ansvarade för denna verksamhet under ett tiotal år. Vi samverkade med experter på SLU och dåvarande Jordbrukstekniska institutet (numera en del av RISE) kring inte bara kompostering utan även biogasrötning och småskalig, alternativ avloppsbehandling. Under denna tid var jag också med och utvecklade och hade en plats i styrgruppen för Certifierad återvinning, ett frivilligt certifieringssystem administrerat av Avfall Sverige, där man arbetar i hela kedjan från råvara till slutprodukt i marknadsföringssyfte för kompost och biogödsel.

Parallellt med ditt engagemang i kretsloppsfrågor blev du också ansvarig för Movium Utbildning. Du har i många år planerat och tagit fram innehåll i Moviums kurser, seminarier och studieresor. Vilka är dina starkaste minnen?

– Det finns naturligtvis så många minnen och så många trevliga personer som jag samarbetat med genom åren. Men jag skulle kunna lyfta fram tre aktiviteter, två av dessa är studieresor.

Vart gick den första minnesvärda studieresan?

– Den ägde rum år 2000 och gick till Toscana i Italien. Jag hade fått tips om en lokal resursperson i Toscana av den legendariske journalisten Karin Berglund. Jag planerade resans innehåll tillsammans med denna resursperson och kvinnan ifråga visade sig ha full koll på vilka platser vi nordbor kunde ha intresse av att besöka. Det blev en väldigt uppskattad resa med mycket intressant historik kring trädgård och kultur och besök i fantastiska parker och trädgårdsanläggningar. Och så naturligtvis det berömda torget i Siena, Piazza del Campo, som en speciell höjdpunkt!

Och den andra resan som du vill lyfta fram?

– Den andra studieresan gick till New York hösten 2015. Jag planerade resan tillsammans med Ole Andersson, f.d. stadsträdgårdsmästare i Helsingborg (och för övrigt den person som anställde mig på Movium en gång i tiden ...) Vi hade många trevliga fikastunder under det omfattande planeringsarbetet. Som kunniga guider på besöken i New York anlitade vi bland annat föreläsare vi haft under den årliga konferensen "Publika parker och trädgårdar". Även denna resa blev mycket uppskattad, vi besökte en rad olika intressanta park- och stadsodlingsprojekt och botaniska trädgårdar i ett fantastiskt brittsommarväder, vi kunde gå omkring i T-shirt i oktober ...

Och så den tredje minnesvärda aktiviteten!

– Den tredje aktiviteten jag vill lyfta fram är just konferensen "Publika parker och trädgårdar" (numera "Publika parker och stadsrum"). Jag var ansvarig koordinator för konferensen under tiotalet år, i ett väldigt givande och trevligt samarbete med kollegor från Helsingborgs stad och Malmö stad – Ole Andersson, Martin Hadmyr, Gunnar Ericson, Ola Melin, Agneta Sallhed Canneroth och Sofie Hellryd för att nämna några. Från att i början haft fokus på trädgårdsturism har konferensen fått olika andra teman under åren, vi har välkomnat och umgåtts med ett stort antal välrenommerade internationella föreläsare och konferensen har utvecklats till att bli en av de stora årliga händelserna i utemiljöbranschen med över 200 deltagare.

Du var också med och byggde upp ett trädgårdsnätverk.

– Ja, delaktig i "Publika parker och trädgårdar" under de inledande åren var även Cecilia Liljedahl, projektledare kring trädgårdsevents. Tillsammans, som en direkt följd av konferensen, byggde vi upp och etablerade trädgårdsnätverket "Swedish Society of Public Parks and Gardens" (numera "Swedish Gardens"). Nätverket grundades formellt 2010 och jag var med i styrgruppen fram till sommaren 2018. Nätverket har inte alltid haft så lysande förutsättningar rent ekonomiskt. Men som ytterligare ett starkt minne vill jag lyfta fram hur enormt roligt och inspirerande det har varit att träffa och samarbeta med personer som representerar de finaste offentliga park- och trädgårdsanläggningarna i vårt land.

Du har haft flera ansvarsområden på Movium under årens lopp, nu senast som redaktör för Movium Fakta, liksom för Movium Rådgivnings nyhetsbrev Movium Direkt, där proffs inom den gröna branschen frågar och får svar från forskare på SLU och konsulter med olika expertkompetenser. Kan du se att innehållet förändrats genom åren och speglar tiden?

– Det är en intressant fråga, det skulle nog vara spännande att lite mera ingående gräva i arkiven och försöka hitta svar ... Det sker ju naturligtvis en kontinuerlig kompetenshöjning i branschen, och jag hoppas att Movium i hög grad uppfattas bidra till denna. Men i grunden kan man nog se att många frågor som kommer in till rådgivningen har samma fokus nu som för 20–25 år sedan – man vill ha råd kring växtbäddar, jordar, växtval och växtkomposition i olika miljöer, val av stadsträd och dess vård, dagvattenrening, bekämpning av sjukdomar och skadedjur, et cetera. Men idag diskuterar vi ju ofta kanske "nya" företeelser, som exempelvis skelettjordar, biokol, regnbäddar, gröna tak och väggar, trädflytt. Nya rådgivare har tillkommit med nya aktuella och efterfrågade expertområden, till exempel kring praktiska besiktningsfrågor/juridik och användande av natursten/utformning av överbyggnad.

Finns det något som påverkat branschen extra mycket under de senaste decennierna?

– Jag har fått frågan även i tidigare sammanhang. I mitt svar då nämnde jag bland annat etableringen av Elitplantstationen på 1980-talet och införandet av E-plantsystemet för plantskoleväxter under 1990-talet. Jag har haft förmånen att vara med i Elitplantstationens styrelse under drygt tio år och både där och i arbetet inom Movium Rådgivning nära kunnat följa den ökande medvetenheten när det gäller betydelsen av att använda sortäkta, friskt och klimatanpassat växtmaterial. Där kan man nog se en skillnad i nuläget jämfört med situationen för två–tre decennier sedan.

Och om man granskar Movium Fakta?

– Om man kollar upp utgivningen av Movium Fakta (och tidigare Gröna Fakta) genom åren är det nog lätt att hitta ett tema som fått ökad uppmärksamhet under senare tid – det handlar om Moviums regeringsuppdrag att samordna och sprida kunskap om barns och ungas samspel med sin utemiljö. Inom detta uppdrag har både Movium-anställda och externa forskare och konsulter fått möjlighet att via faktablad i en rad olika frågeställningar delge kloka råd och insikter i populärvetenskaplig form.

Du är en person som reser en hel del, som gillar opera och du är ett stort fan av Rögle. Hur kommer detta att ta sig uttryck nu när du går i pension?

– Ett mycket konkret svar: samma dag som jag har min sista anställningsdag på Movium, lördag 29 februari, befinner jag mig i New York, på eftermiddagen blir det NHL-hockey New York Islanders-Boston Bruins och på kvällen blir det operan La Traviata på Metropolitan! Jag följer sedan upp på söndagen med New York Rangers-Philadelphia Flyers i Madison Square Garden.

Det låter fantastiskt! När du kommer hem igen betyder det att du kommer till den gård där du växte upp utanför Ängelholm. Där bor du själv med din familj sen flera decennier.

– Ja, jag, min hustru och våra två barn övertog vår gamla släktgård när vi flyttade till Skåne från Uppsala för snart 30 år sedan.

Och med det återvände du ju verkligen till dina rötter – ja du är riktigt rotad i trakten idag. Inte minst visar sig detta i ditt engagemang för Rögle...

– Jag har följt Rögle sedan jag var liten knatte – i med och motgång ... Vår son Martin spelade i pojk- och ungdomslag i Rögle och jag har haft årskort på sittplats i 25 år. Nu är min ambition att följa laget också mera på bortaplan, även vanliga veckodagar, nu när inte väckarklockan ringer klockan sex på morgonen och åtta mil på E6:an väntar, med hets, köer och oändliga långtradartåg ... Men det blir inte bara mera hockey – även fotboll med HIF, och kanske också att Ängelholms FF återkommer till eliten, kommer att få ökat fokus.

Skidåkning har också en särskild plats i ditt hjärta, eller hur?

– Skidåkning, mest på längden men även på tvären, är en passion, förhoppningsvis kan det bli tid för flera och längre vistelser i den stuga i Sälen vi disponerar. Det finns också en ambition att ägna mer tid åt intressen jag haft sedan barnsben – fiske och fågelskådning.

En tid var du också deltidsbonde.

– Åkermarken på vår gård är utarrenderad sedan ett par år tillbaka men underhåll och skötsel av byggnader och stor trädgård kräver sin tid.

Och så har du ju blivit morfar!

– Ja, vi har nyligen blivit morföräldrar – i våras föddes lilla Amelie med vår dotter Kajsa med make Sadiq som stolta föräldrar. Familjen bor nära till i Höganäs så det ska bli jättekul att på nära håll följa Amelies framsteg och utveckling. Och sedan är inte bara opera utan musik och kultur i många olika former en livskvalitetshöjande ingrediens i tillvaron, där hoppas jag så småningom få till lite trådar som kan leda till uppdrag och arbete i ideella former.

Inte nog med detta, Göran – du har för några år sedan också utbildat dig till journalist på Poppius Journalistskola.

– Ja, jag brukar säga att bland det roligaste jag gjort, i sent vuxenliv, var att genomgå journalistutbildningen på Poppius i Göteborg, som ledde fram till att jag fick diplom i praktisk journalistik. Jag har ju haft stor nytta av denna utbildning i min verksamhet på Movium. Och jag har meddelat att jag nu framöver gärna tar mig an frilansuppdrag som skribent i min enskilda firma – det vill säga om arbetslusten infaller och uppdraget känns viktigt och intressant ...

Hur skulle du vilja sammanfatta din tid på Movium? Du får tre ord till ditt förfogande!

– Ojoj, det var inte lätt ... jag kom ju till Movium som agronom från en helt annan sektor och utan några större kunskaper om frågor som handlar om landskapsarkitektur och stadsmiljö. Så därför: lärorikt, intressant/samhällsangeläget samt massor-av-trevliga-kontakter-skapande!

Tack, Göran, för en fin tid tillsammans. Vi på Tankesmedjan Movium önskar dig en riktigt glad och livaktig pensionärstillvaro!

– Tack själv, och tack till alla nuvarande och förutvarande Movium-kollegor för alla år tillsammans, ibland i motgång men oftast med glada och soliga minnen i medgång! Och naturligtvis hälsningar till alla de personer jag haft glädjen att samarbeta med i mina olika verksamheter internt inom Movium/SLU och externt!

Berättat för Titti Olsson

Fakta:

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU i Alnarp. I arbetet med stadsutveckling utgår man från livet i städerna för att skapa städer som får både människor och vegetation att växa.