SLU-nyhet

Hur påverkas miljön runt Oskarshamns kärnkraftverk och vad händer när kylvatten släpps ut?

Publicerad: 30 mars 2020
Två personer drar upp ett fiskenät från fören på en båt. Foto.

Förändringar av vattentemperatur och flöde påverkar tillväxt, storlek, produktivitet och artsammansättning hos fiskar, bottendjur samt växt- och algsamhällen. Institutionen för akvatiska resurser, gör årligen biologiska undersökningar i vattnen utanför Oskarshamns kärnkraftverk.

I undersökningarna 2019 observerades en hel del effekter av inte bara den uppvärmning det uppvärmda kylvattnet gav, utan även av det extremt varma vädret som rådde 2018. En tydlig observation var att de fångade abborrarna hade haft en ovanligt stor längdtillväxt. Syntes detta även i ett opåverkat referensområde?
Under åren 2015 respektive 2017 togs de två äldsta reaktorerna helt ur drift. Endast den tredje reaktorn är nu i drift. Hur har detta påverkat kraftverkets uppvärmningen av de omgivande vattenmiljöerna? Under 2019 gjordes en hel del förändringar i kontrollprogrammet för att det bättre ska motsvara dagens driftförhållanden. Går effekter på vattenmiljön runt Oskarshamnsverket att koppla till kraftverkets drift eller andra faktorer som till exempel väder- och klimatfaktorer, predation av sjöfågel och säl eller mänskligt fiske?
Läs mer om detta i "Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport för 2019" Författare är Fredrik Franzén, Anna Lingman och Carolina Åkerlund.


Kontaktinformation

Fredrik Franzén, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
fredrik.franzen@slu.se, 010-478 41 23