SLU-nyhet

Spårväg till Ultuna

Publicerad: 20 februari 2020
Campus Ultuna i Uppsala

Uppsala kommun planerar för två spårvägslinjer från Uppsala centralstation. En linje till Ultuna och en till Gottsunda centrum samt en tvärlinje från Gottsunda centrum via Ultuna till ny tågstation vid järnvägen söder om Bergsbrunna.

Spårvägslinjen över campusområdet är skissad att gå i Ulls väg fram till korsningen med Ultunaallén där den möter linjen från Gottsunda till Bergsbrunna. Tanken är att spårvägen ska vara i drift 2029.

Med den planerade spårvägen blir restider både till/från Uppsala centralstation, Arlanda och Stockholm kortare.

SLU utreder nu vad en spårväg genom campus kan ha för konsekvenser på verksamheten. En spårväg kan innebära störningar både i form av vibrationer och elektriska och magnetiska fält. En inventering har genomförts och verksamheterna vid VHC, Biocentrum och MVM-centrum har lämnat information om utrustning eller annan verksamhet som kan vara känslig för störningar från en spårväg. Det är framför allt olika typer av forskningsutrustning/analysinstrument som kan påverkas, men även konsekvenserna för magnetröntgen vid UDS ingår i den utredning som drivs av NJ-fakulteten med stöd av kansliet.


Kontaktinformation

Bo Aspman har gått i pension.
Vänligen kontakta fakultetsdirektör Pär Aronsson
par.aronsson@slu.se, 018-67 25 67

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se