SLU-nyhet

Så genomförs disputationer vid SLU

Publicerad: 03 december 2020

Maximalt 8 personer får närvara fysiskt på en disputation. Detta, och andra undantag från riktlinjer för utbildning på forskarnivå, beslutades av rektor den 2 december.

I beslutet meddelas

  • att disputationer ska genomföras digitalt i största möjliga utsträckning,
  • att högst 8 personer får delta fysiskt i disputationssalen,
  • att utan hinder av vad som anges i avsnitt 8.4 Disputationer i Riktlinjer förutbildningen på forskarnivå, krävs inte fysisk närvaro av respondent, opponent, betygsnämnd eller ordförande vid disputationer,

Dekanerna ges i uppdrag att (via respektive nämnd för
forskarutbildning)

  • säkerställa att disputationer kan genomföras via
    videouppkoppling eller annan digital närvaro även för allmänheten under förutsättning att föranmälan gjorts
  • säkerställa att det finns ersättare för opponent, ordförande vid disputationen samt för ledamöterna i betygsnämnden om de som utsetts till dessa uppdrag till följd av tekniska problem inte kan fullgöra uppdraget

Universitetsdirektören får i uppdrag att säkerställa att det inom universitetsadministrationen finns erforderligt IT- stöd vid disputationer. 

Här läser du beslutet i sin helhet:

Undantag_fran_riktlinjer_for_utbildningen_pa_forskarniva_reb_201202.pdf