SLU-nyhet

Omvald ordförande för Helcom Pressure 2021-2022

Publicerad: 26 oktober 2020
Lars Sonesten, SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Lars Sonesten, senior miljöanalysspecialist vid institutionen för vatten och miljö på SLU, har blivit omvald att leda Helsingforskommissionens (Helcom) arbetsgrupp Pressure 2021-2022.

Lars har lett arbetsgruppen sedan dess start 2014 då den bildades genom en sammanslagning av de två tidigare grupperna HELCOM Land som ansvarade för arbetet med landbaserade källor av näringsämnen och miljögifter och HELCOM Load som fokuserade på belastningen av näringsämnen via tillrinnande vatten, atmosfärisk deposition och utsläpp från direkta punktkällor. Pressure har dessutom fått ytterligare arbetsuppgifter bland annat kring marin nedskräpning och undervattensbuller (se faktarutan nedan).

Fakta:

Pressure är Helcom:s arbetsgrupp för att reducera påverkan på Östersjön från dess omgivning. Arbetet är till stor del fokuserat på näringsämnen och den eutrofiering av Östersjön som de orsakar. Gruppen arbetar även med belastningen av miljögifter inkl muddring, dumpning och hantering av avloppsslam, samt har även ett ansvar att leda och koordinera Helcom:s arbete inom marin nedskräpning (från mikroskopiska plastpartiklar till nedskräpning av stränder, förlorade fisknät och -trålar, samt skeppsvrak) och undervattensbuller (t ex fartygstrafik, konstruktion och drift av vindkraftverk). 

Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se