SLU-nyhet

Biogas från urbana gräsytor

Publicerad: 07 oktober 2020

Seminariet ”BIOGAS FRÅN URBANA GRÄSYTOR” genomfördes i ett samarbete med Movium och SLU Partnerskap Alnarp den 18 september 2020. Här diskuterades bland annat nya skötselmetoder för stadens gräsytor, ny teknik för skörd och uppsamling av gräs för produktion av biogas samt kretsloppet stad-land för den producerade biogasgödseln.

Bakgrunden till seminariet är ett projektsamarbete mellan Helsingborgs Stad, Campus Helsingborg vid Lunds Universitet, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), LRF i nordvästra Skåne samt Institutionen för Biosystem och teknologi vid SLU i Alnarp. Målet med projektet var att utreda om en förändrad skötsel av urbana gräsytor, med Helsingborgs stad som fallstudie-exempel, kan leda till fler och bättre ekosystemtjänster för samhället genom att gräsytorna bidrar till biodiversitet och överskottsvegetationen från ytorna används för framställning av fordonsgas och biogasgödsel.

Vår förhoppning är att resultatet från seminariet och projektet kan spridas vidare och stimulera till nya ekosystemtjänster från stadens gräsytor där Biodiversitet och Bioenergi kan kombineras på ett nytt sätt och att detta koncept kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling.


Kontaktinformation
Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se