SLU-nyhet

Professor Erik Steen Jensen mottar fransk hedersutmärkelse

Publicerad: 23 januari 2020
Den franska ambassadören i Danmark, Caroline Ferrari, och Erik Steen Jensen med Ordenstecknet ”Palmes Académiques” på sitt bröst, vid ceremonin på Franska ambassaden i Köpenhamn.

Professor Erik Steen Jensen, vid institutionen för biosystem och teknologi, ämnesgruppen odlingssystemsekologi, i Alnarp, har blivit utsedd till Riddare av den franska Orden l’Ordre des Palmes Académiques. Orden instiftades av Napoleon Bonaparte, och utmärkelsen som riddare innebär ett prestigefyllt hedersomnämnande från den franska republiken för insatser inom vetenskap, kultur och utbildning.

Motiveringen till att Erik Steen Jensen får ta emot utmärkelsen är hans långtgående engagemang för att stärka det vetenskapliga utbytet med Frankrike inom lantbruksvetenskap. Han samarbetar med många franska forskare från universitet och forskningsinstitut inom forskning om hållbar utveckling av livsmedelssystem, och har uppdrag från det franska forskningsrådet ANR.

Erik Steen Jensen forskar och undervisar om ekologisk matproduktion och agroekologi. Agroekologi är den integrerade vetenskapen för studier av livsmedelssystemens ekologi och hållbarhet. Han fokuserar på utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara odlingssystem, för produktion av hälsosam mat med minskat behov av insatsmedel i form av handelsgödsel, fossil energi och pesticider. Under många år har hans forskning varit speciellt inriktad på diversifiering av odlingssystem och att befrämja odlingen av proteinrika baljväxter, t.ex. ärtor, bönor och linser i de nordiska länderna. Han forskar och undervisar även om viktiga globala utmaningar kopplade till att minska jordbrukets klimatpåverkan och att anpassa jordbruket till klimatförändringar.

Den franska ambassadören i Danmark, Caroline Ferrari, överlämnade ordensmärket till Erik vid en ceremoni vid franska ambassaden i Köpenhamn, den 22 januari 2020. I sitt tal betonade ambassadören att Erik sedan många år tillbaka är en viktig drivkraft för forskningssamarbete mellan Frankrike och de nordiska länderna, och att han har gjort betydelsefulla insatser för att utveckla och stärka forskning och utbildning inom agroekologi. Bland annat nämnde ambassadören Eriks medverkan i att etablera mastersprogrammet i agroekologi vid SLU, som startade 2010, och att han år 2016 var med och grundade föreningen Agroecology Europe.

Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se