SLU-nyhet

Synkrotronljus - ny unik metod för att studera sjukdomen artros hos häst

Publicerad: 13 januari 2020

Skador på ledbrosket i samband med artros är en av de vanligaste orsakerna till ledsmärta och hälta hos hästar. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar för att utveckla metoder som kan läka skador på ledbrosket och studerar därför ledbroskets olika broskceller i samarbete med MAX IV-laboratoriet i Lund.

I Lund finns en av de största forskningsanläggningarna i Sverige, MAX IV-laboratoriet. Utrustningen i MAX IV kan jämföras med ett mikroskop men ljuskällan är av en annan typ. MAX IV utnyttjar så kallat synkrotronljus, vars korta våglängder kan visa detaljer som annars inte går att se i vävnaden.

Hästforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har nu fått tillgång till ett av strålrören (NanoMAX) vid MAX IV. Strålröret kan med hjälp av röntgenstrålar, med en våglängd på 10-100 nanometer, uppfatta detaljer djupt in i vävnaden och studera kalcium-distributionen i broskvävnad.

Genom att kartlägga hur kalcium förflyttar sig inuti och runt friska och sjuka celler i ledbrosket hoppas forskarna kunna identifiera tidiga mekanismer för sjukdomen artros. Ett speciellt område i anslutning till broskets tillväxtplatta innehåller broskceller med stamcellskaraktär och forskarna tror att dessa kan vandra ut till andra delar av brosket och därmed ha stor betydelse för läkning av skadat ledbrosk. Målet för studien är att undersöka dessa broskcellers kalcium-distribution med hjälp av strålarna i NanoMAX och avgöra var cellerna är lokaliserade i friskt och sjukt ledbrosk.

Studiens resultat kan lägga ny grund för framtidens behandling av ledsjukdom hos häst.


Kontaktinformation

Stina Ekman, professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
stina.ekman@slu.se
018-67 11 91

Sidansvarig: eva-stina.lindell@slu.se