SLU-nyhet

Kurs i strategisk företagsledning inspirerar

Publicerad: 16 september 2019

Bättre struktur i vardagen och insikt om värdet av ledarskap - SLU:s kurs i strategisk företagsledning ger direkt resultat. Martin Kallsäby har redan fått tillgång till verktyg som lyfter det dagliga arbetet som driftsledare på Gårdstånga Nygård i Skåne.

Marknad, ekonomi, ledarskap, strategi och produktionsmanagement utgör de fem pelare som området företagsledning vilar på.
– Sånt man går och tänker på hela dagarna utan att ha det lika organiserat i huvudet, konstaterar Martin Kallsäby, deltagare i SLU-kursen Strategisk företagsledning.

Vill utvecklas

Som driftsledare på Gårdstånga Nygård ansvarar han sedan några år tillbaka för tre anställda och nästan 900 hektar skånsk växtodling, både konventionell och ekologisk. Under driftsledarutbildningen på Vreta klosters yrkeshögskola låg fokus på produktion och ekonomi, men efterhand har Martin Kallsäbys behov av att utveckla arbetssättet ökat. Sedan i januari är han därför en av 12 kursdeltagare som under året deltagit i kursen Strategisk företagsledning, i regi av SLU Kompetenscentrum företagsledning.

– De fem pelarna som vi utgår från är väldigt bra, vi var flera som reagerade på dem första gången vi såg dem. Det är ett greppbart upplägg. Särskilt området strategi är intressant men även området ledarskap. Man måste planera sin egen arbetsdag innan man kan planera andras, säger Martin Kallsäby.

Inspirerande studiebesök

Även området marknad lockar. För en bulkproducent av spannmål är möjligheten att påverka marknaden kanske inte så stor, men kursen har väckt funderingar om steget vidare är möjligt att ta. Och sommarens studiebesök på ett norrländskt slakteri gav inspiration.
–De hade en vd som skulle kunna sälja sten, gummibjörnar eller spannmål, otroligt häftigt att lyssna på honom.

Olika företagare

Kursen Strategisk företagsledning har deltagare från hela landet och de representerar många olika typer av gröna företag. Från häst och turism till mjölk och växtodling. Martin Kallsäby konstaterar att mötena med så många olika företagare ger nästan lika mycket som kursmaterialet.
–Det blir jätteintressanta diskussioner. Vi pratar till exempel mycket mjölk men mjölkproducenterna har ungefär samma problematik som växtodlarna. Det handlar ju om företagande för alla.

Kursdeltagarna har hittills haft tre fysiska träffar med flera studiebesök, i Uppsala, på Alnarp och i Norrbotten. Nästa träff sker i november på Alnarp och innan dess ska ett antal hemuppgifter lösas. Men ärligt talat har Martin Kallsäby inte hunnit arbeta så mycket med uppgifterna sedan kursträffen i juli.
–Det kom ju en skörd emellan…

Ledarskap och strategi

Under nästa kursträff kommer fokus att ligga på ledarskap och strategisk planering, en ny utmaning för deltagarna. Kontakten med kursledningen hålls regelbundet via Skypemöten och individuell uppföljning. Varje kursdeltagare arbetar under året med att ta fram en egen strategisk plan för företaget, som ska redovisas för gruppen. Hela kursen avslutas med en studieresa till USA och Kanada för att träffa andra företagare och ta del av deras strategier.
Kursledare Ove Karlsson tycker att det är fantastiskt roligt att se företagarnas utveckling under kurstiden.
– Nu börjar vi närma oss slutet av kursen och då ska företagsledningens olika delar sys ihop till en strategisk plan som på ett konkret lyfter företagets och företagarnas nivå. Vi försöker göra det svåra enkelt och fokuserar på det gör skillnad i verksamhetens utveckling, vinst och lönsamhet. Sedan i vardagen ska företagarna göra rätt saker och utveckla organisationen.

– Det finns en stor potential i alla företag och hos alla företagsledare. Det gäller bara att hitta nycklarna och lyfta fram den, säger Ove Karlsson.


Kontaktinformation