SLU-nyhet

EAAP 2019

Publicerad: 03 september 2019

BT var starkt representerade på Europas största konferens för husdjursforskning, EAAP som i år hölls i Gent i Belgien. Anne-Charlott Olsson, Maria Rörvang, Sarah-Lina Schild och Anders Herlins presentationer som väckte intresse och kontakter skapades och återknöts med många kollegor!

BT var starkt representerade på Europas största konferens för husdjursforskning, EAAP som i år hölls i Gent i Belgien. Konferensen hade ungefär 1000 deltagare inom de olika husdjursdisciplinerna. 

Anne-Charlott Olsson presenterade de första resultaten från det ERA_NET projektet SusAn PigSys om hur man kan med olika duschningsmetoder kan undvika att grisarna drabbas av värmestress och att de därmed håller sig rena och minskar på ammoniakavgången. 

Sarah-Lina Schild presenterade sin forskning om hur ökad värme i hyddor för suggor med smågrisar påverkar överlevnad hos smågrisarna. Hög hyddtemperatur ledde till en ökad risk för dödfödda grisar, medan låga temperaturer, när hanteringsrutiner var i ordning, inte tycktes ha konsekvenser för smågrisdödlighet.

Maria Rörvang presenterade en poster som sammanfattade hennes forskning om kors kalvningsmiljö och där korna verkar själva välja sin kalvningsplats. Detta kan ha betydelse för hur vi utformar kalvningsmiljön i framtida stallar.

Anders Herlins presenterade en poster om hur man kan använda en sensor placerad i örat på suggor och som kan hjälpa djurskötaren att ha koll på när suggan grisar och om hon har feber vilket avgör vilken behandling hon kan behöva. Sensorn mäter hjärtfrekvens och aktivitet och ingår i Internet of food and farm 2020.

Anne-Charlotte Olsson
Sarah-Lina Schild
Maria Vilain Rörvang
Anders Herlin
Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se