SLU-nyhet

Sök bidrag från SLU Future Food för projekt och aktiviteter kring ett hållbart livsmedelssystem

Publicerad: 28 augusti 2019

SLU Future Food erbjuder bidrag för projekt och aktiviteter som stärker kunskapsproduktion för hållbara livsmedelssystem. Den 2: a september öppnar årets andra allmänna ansökningsperiod. Du kan ansöka till och med den 31 oktober.

Den som söker bidraget måste vara knuten till SLU, men även personer som inte arbetar vid SLU är välkomna att ingå i projekt och aktiviteter. Projekt och aktiviteter ska dock ha SLU som avsändare.

Vad vi ger bidrag till

Under våra allmänna ansökningsperioder kan du ansöka om bidrag för:

  • Pilotprojekt
  • Förstudier
  • Synteser (som resulterar i vetenskaplig artikel/rapport)
  • Arbete med att skriva forskningsansökningar - såddpengar
  • Utveckling av tvärvetenskapliga forskningssamarbeten
  • Insatser som stärker projekt, forskningssamarbeten eller forskningsområden (till exempel bidrag för att anordna konferenser, workshops och seminarier m.m.)

Mer information om kriterier som ska uppfyllas och hur du skickar in ansökan finns på länken nedan. Besked om ansökan kommer i början av november.

Läs mer och ansök hos SLU Future Food här.

Sidansvarig: pernilla.johnsson@slu.se