SLU-nyhet

Ledig anställning hos Mistra Biotech: Postdoktor inom policys och regleringar för växtförädling

Publicerad: 13 maj 2019

Vi söker en kandidat som har bakgrund i växtförädling och/eller växtbioteknik kombinerat med en omfattande juridisk och politisk förståelse för de regelverk som gäller för produkter av växtförädling.

Kandidaten ska ha doktorsexamen företrädesvis inom växtförädling, genetik, lantbruksvetenskap eller något annat område relaterat till växtförädling.

Postdoktorn kommer att arbeta nära andra forskare för att analysera olika aspekter av biosäkerhetslagstiftning avseende genteknik inom växtförädling och skriva artiklar för internationell, referentgranskad publikation. Postdoktorn förväntas ta huvudansvaret för minst två sådana artiklar. Följande teman är för närvarande bland våra främsta prioriteringar för detta arbete, men andra kan också diskuteras:

Konsekvensanalys av olika reformalternativ

Flera förslag till reform av EU:s GMO-lagstiftning har lagts fram. En noggrann analys saknas dock fortfarande av konsekvenserna av de olika förslagen till reform av lagstiftningen för molekylära förädlingstekniker. Detta projekt kommer att analysera de potentiella följderna av olika reformförslag, utifrån kriterier som t.ex. försiktighetsprincipen, EU:s innovationsprincip, kompatibilitet med Cartagena-protokollet, och ett eventuellt vetenskapligt konsensus.

Konsensus om växtbioteknik

I diskussionerna om lagstiftningen för växtbioteknik hör man ofta argumentet att "vetenskaplig konsensus" antingen råder eller inte råder. Det anges dock sällan exakt vad som utgör "vetenskaplig konsensus". Detta projekt kommer att identifiera några viktiga kriterier för begreppet konsensus inom växtbioteknik, som till exempel källors trovärdighet, kriterier för falsifierbarhet (dvs. att veta med säkerhet när konsensus inte råder), identifierbara tecken på paradigmskifte, och eventuellt ytterligare faktorer.


Kontaktinformation
Dennis Eriksson
Telephone: 040-41 54 52
Postal address:
Växtförädling, Box 101
230 53 ALNARP

Visiting address: Sundsvägen 10, Alnarp