SLU-nyhet

Partners från Moçambique på SLU för diskussioner kring forskningsledarskap

Publicerad: 23 maj 2019

Partners från Eduardo Mondlane-universitetet i Moçambique  besökte SLU idag 23 maj, som en del i det samarbete som pågår inom ramen för det Sida-finansierade kapacitetsutvecklingsprogrammet mellan Sverige och Moçambique.

Läs hela artikeln och se bilder från besöket på den engelska sidan. 


Kontaktinformation

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se

Sidansvarig: malin.planting@slu.se