SLU-nyhet

Viltforskningen håller hög vetenskaplig kvalitet och har gjort nytta i samhället

Publicerad: 01 april 2019
Lodjur tittar upp ur en låda.

SLU:s viltforskning får gott betyg i en utvärdering som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket. Utvärderingspanelen drar slutsatsen att viltforskningen har haft stor betydelse för att utveckla en viltförvaltning som baseras på vetenskaplig kunskap.

I utvärderingen ingår den viltforskning som finansierats av Naturvårdsverket 2003–2014 via Viltvårdsfonden. De flesta forskningsprojekten har drivits av Grimsö viltforskningsstation på institutionen för ekologi och Institutionen för Vilt, fisk och miljö.

Slutsatsen från panelen är att svensk viltforskning håller hög vetenskaplig kvalitet, är relevant för samhället och har bidragit till förvaltningen.

Panelen lyfter bland annat fram att forskningen inte bara haft betydelse för viltbiologi utan bidragit till populationsekologisk forskning i ett större perspektiv. De tycker också att det är positivt att svenska viltforskare samarbetar allt mer med forskare inom samhällsvetenskap och ekonomi.

Panelen har några rekommendationer inför framtiden

  • Etablera ett nytt integrerat forskningsprogram. Programmet Adaptiv förvaltning av vilt och fisk har varit framgångsrikt och borde få en efterföljare. Det ska främja tvärvetenskap och ha ett ekosystemperspektiv.
  • Övervakningsprogram för utvalda viltarter för att organisera och behålla unika tidsserier som genererats inom forskningsprojekt.
  • Underlätta rekrytering av forskare som är i ett tidigt karriärsteg inom viltforskningen.
  • Förbättra EU-finansiering inom viltforskning. Panelen föreslår att Naturvårdsverket stödjer EU-ansökningar och projekt.
  • Använda mer modellering i forskningen för att kunna förutsäga långsiktiga konsekvenser av förvaltningen.

Panelen rekommenderar fortsatt finansiering av viltforskning från Viltvårdsfonden för att Sverige ska kunna fortsätta arbete med ett evidensbaserat förvaltningssystem för vilt i Sverige.


Kontaktinformation
Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se