SLU-nyhet

Viktiga datum för avveckling och arkivering av lärares kursrum i Fronter

Publicerad: 06 mars 2019

Under 2018 har du kunnat använda både Fronter och Canvas i dina kurser för en smidigare övergång till Canvas.

I vår stänger vi möjligheten att skapa nya kursrum i Fronter. Har du inte redan gått över till Canvas är det hög tid att göra det nu.

När vi har stängt möjligheten att skapa nya kursrum i Fronter har du god tid på dig att arkivera och se över ditt innehåll så det inte går förlorat innan vi avvecklar hela Fronter.

Viktiga datum

 • 25 mars 2019 stänger vi möjligheten att skapa nya kursrum i Fronter. Nya kursrum skapas i Canvas, beställs via it-stod@slu.se.
 • Från 1 april 2019 kan du börja arkivera dina kursrum i Fronter.
 • 20 december 2019 stänger hela Fronter. All arkivering ska vara klar. Det som inte har sparats kommer att raderas när Fronter stänger.

Detta behöver du göra innan Fronter stänger (1/4-20/12, 2019)

Arkivera handlingar enligt SLU:s riktlinjer

En del handlingar som du har i Fronter ska arkiveras enligt SLU.s riktlinjer för arkivering. Detta gäller alla kursrum. Det som redan är arkiverat sedan tidigare behöver inte arkiveras på nytt igen.

Information om arkivering:

Spara eget material

Du behöver se över ditt egna lagrade innehåll i Fronter och spara det material som du vill behålla eller återanvända i Canvas.

Migrera frågedatabaserna till Canvas

Om du vill använda dina frågedatabaser från Fronter i Canvas kan Canvasprojektet hjälpa till med migreringen av frågorna. Du behöver då göra en förfrågan till canvas@slu.se.

Dokumentera studenter som inte är godkända på kursen

Du behöver dokumentera studenter som inte är godkända på en kurs eftersom studenten kan komma tillbaka och vilja färdigställa kursen. Detta gäller för alla kurstillfällen och kursrum där det finns studenter som inte är klara med kursen. I guiden nedan visar vi hur du kan göra.

Döpa om dina kursrum

När du har gjort ovanstående ska du döpa om ditt kursrum. På så sätt vet vi att det är redo att stängas. Döp om kursrummet genom att lägga till ”arkiverat” i början av kursrummets namn.

Så här döper du om ditt kursrum:

 1. Gå till rum.
 2. I drop-down menyn i högra övre hörnet, välj redigera egenskaper.
 3. Ge rummet det nya namnet.
 4. Spara
Så här beställer du kursrum i Canvas

Du beställer kursrum i Canvas genom att mejla it-stod@slu.se.

I beställningen behöver du uppge att det gäller kursrum i Canvas samt skicka med följande:

 • Kurskod
 • Anmälningskod
 • Kursen namn
 • Vem som ska vara behörighet att administrera kursen (lärare, etc.)

Du kan söka fram informationen du behöver från kurssök.

Stöd och support

Vi har med jämna mellanrum utbildningar i Canvas och Canvas-stugor där du kan få hjälp med Canvas funktioner och dina kursrum, men även hjälp med att arkivera ditt innehåll i Fronter. Ta vara på denna chans till hjälp!

Datum hittar du i kalendariet.

Du kan även få Canvas-support av it-stod@slu.se.

Relaterade sidor: