SLU-nyhet

Hydrokopter hjälpmedel för förbättrad provtagning på is

Publicerad: 15 januari 2019
Man som står i hydrokopter och sänker ner utrustning i borrat hål i isen. Foto.

Vinterprover är viktiga för miljöövervakningen av sjöar och vattendrag. Det kan dock vara svårt att ta sig ut på sjöarna för att ta vattenprover när isen hindrar användandet av båt, men samtidigt är för svag för att gå på.

Sedan förra vintern har Vatten och miljös fältpersonal används sig av en så kallad hydrokopter vid provtagning på helt eller delvis isbelagda sjöar. En hydrokopter är en båt som drivs med en stor luftpropeller. Båten är flatbottnad, vilket gör att den kan ta sig fram på vatten, snö och is.

Hydrokoptern är viktig ur ett säkerhetsperspektiv, men innebär också att provtagningar genomförts som annars inte hade varit möjliga. Enligt Fredrik Pilström, forskningsingenjör på institutionen, har omkring tio provtagningar kunnat genomföras i vinter, på platser som hade varit omöjliga att nå utan hydrokoptern.

Vinterprovtagning är viktigt för att följa processer som sker under vintermånaderna. Med de ökade nivåerna av humusämnen som noterats i många sjöar ökar risken för syrebrist på vintern. Därför ökar också betydelsen av vinterprovtagningar ännu mer.

Det är också i många fall mer tidseffektivt att använda en hydrokopter, eftersom det kan vara långt att gå på isen för att komma fram till provplatserna, och eftersom det är möjligt att ta sig mellan provplatser på större sjöar utan att ta sig till land och köra runt sjön med bil.

Efter bilden följer fyra videoklipp på hydrokoptern. För att kunna se filmerna behöver du godkänna kakor. Du kan också nå filmerna via Vatten och miljö på Youtube.

  • Video 1: Hydrokoptern på isflak på Mälaren. Isen är i det här klippet är för tunn för att gå samtidigt som den gör det svårt att ta sig fram med en mindre båt. Hydrokoptern klarar både is och öppet vatten.
  • Video 2: Hydrokoptern på öppet vatten på Mälaren. I det här klippet framförs hydrokoptern på öppet vatten i Norra Björkfjärden.
  • Video 3: Hydrokoptern på tunn is på Mälaren. Isen är i det här klippet är för tunn för att gå samtidigt som den gör det svårt att ta sig fram med en mindre båt. Hydrokoptern klarar både is och öppet vatten.
  • Video 4: Hydrokoptern står stilla. Det här klippet visar när provtagarna stannat för att ta vattenprover.
Man stående i hydrokopter borrar hål i isen. Foto.
Provtagning från hydrokoptern. Foto: Joel Segersten.

Fakta:

Hydrokoptern har använts för vattenprovtagning på bland annat Mälaren, Ramsjön och ett antal sjöar och vattendrag i Tärnsjö-trakten.