SLU-nyhet

Hur går det för fisken i ett varmare klimat?

Publicerad: 18 oktober 2019

I torsdags 17/10 höll vår doktorand Viktor Thunell sitt halvtidsseminarium där han berättade om sitt doktorandprojekt som handlar om hur fisk och fisksamhällen kan påverkas av global uppvärmning.

Fiskar och andra djur som håller samma temperatur som sin omgivning ökar sin ämnesomsättning och sin aktivitet vid högre temperaturer. Det påverkar både deras tillväxt och interaktioner med bytesdjur, rovfisk och konkurrenter. Detta kan sammantaget leda till att ökad medeltemperatur påverkar både storlek, reproduktion och artsammansättning i fisksamhällen.

Mycket tyder på att större individer och arter såsom rovfisk kan vara särskilt känsliga. Viktor vill bidra till kunskap om varför det är så, hur fisksamhällen förändras av temperatur och hur dessa förändringar påverkar hur vi kan fiska hållbart i ett varmare klimat.


Kontaktinformation

Viktor Thunell, doktorand
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
viktor.thunell@slu.se
, +46 10-478 41 11

Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se