SLU-nyhet

Årets samverkare på NJ med fokus på mjölkens kvalitetsegenskaper

Publicerad: 30 januari 2019

Åse Lundh har tilldelats NJ-fakultetens pris för årets samverkare för 2018. Åse är professor i animaliska livsmedel på institutionen för molekylära vetenskaper och satte foten på Ultuna för första gången redan 1980 då hon började studera till husdjursagronom.

Fokus har så gott som hela tiden legat på kvalitetsegenskaper hos mjölkråvaran med koppling till faktorer på gården men även råvarans betydelse för produktkvalitet.

– Samverkan kan vara så mycket. Det ligger i universitetens uppdrag att samverka och det är roligt att se att SLU satsar så mycket på just samverkan. Jag har alltid haft kontakt med näringen och organisationer inom mitt område. Det kan vara mejerier och andra livsmedelsföretag, rådgivare, myndigheter, andra universitet men inte minst lantbrukarna själva. Lantbrukarnas produktionssystem påverkar i högsta grad slutprodukternas kvalitet, säger Åse.

Att ha kontinuerlig kontakt med sina intressenter är viktigt, även att vårda de personliga relationerna. Det har alla parter nytta av. Och Åse utnyttjar sitt kontaktnät även i undervisningen. Att bjuda in alumner och andra personer i näringen för ge sitt perspektiv på en fråga är oerhört värdefullt och därmed kommer samverkan i högsta grad även SLUs studenter till del, menar Åse.

– I samverkan utvecklar man även sig själv. Det är i interaktionen, i möten med andra människor, som man lär sig nya saker. Det räcker inte med att endast synas i media och publicera sig.

Åse har under sin tid vid SLU varit verksam vid såväl VH- som NJ-fakulteterna och har kontaktytor med många institutioner vid SLU.

– Den interna samverkan får man absolut inte glömma. Ibland kan jag tycka att murarna mellan fakulteterna är alltför höga, i synnerhet som mitt ämne har många beröringspunkter med forskningen vid VH. Det vore förödande om samarbeten oss emellan blev lidande. Så illa är det nu inte – men ibland kan man undra om våra forskningsinfrastrukturer utnyttjas på bästa sätt. Samverkan kan vara bra ur alla möjliga olika aspekter, avslutar Åse.

Här kan du läs mer om Åses gärningar och forskning

https://www.slu.se/cv/ase-lundh/

Sidansvarig: marten.granert@slu.se