SLU-nyhet

Nytt projekt om marksanering

Publicerad: 15 juni 2018
160322 Arlanda sampling - Lutz Ahrens.jpg

SGI ger 3,8 miljoner till ett projekt om PFAS-sanering av mark och grundvatten med hjälp av växter (PhytoRem). Lutz Ahrens, docent vid institutionen för vatten och miljö, är huvudsökande för projektet.

Fytosanering är en teknik som extraherar miljöföroreningar ur grundvatten eller jord via växternas rotsystem. Metoden används sanering av många olika ämnen. Lutz Ahrens från instiutionen för vatten och miljö har tilldelats 3,8 miljoner för att undersöka hur per- och polyfluoroalkylämnen (PFAS) kan saneras med hjälp av växter i projektet PhytoRem. Projektet kommer genomföras tillsammans med kollegor från Örebro universitet och Tyréns.

Projektet finansieras av Statens geotekniska institut (SGI) och deras forskningsprogram Tuffo, som är en förkortning för "Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden". PhytoRem är ett av de tre projekt som beviljats medel i 2017 års Tuffo-utlysning.


Kontaktinformation
Lutz Ahrens, Universitetslektor
Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi
lutz.ahrens@slu.se, 018-673033, 070-2972245