SLU-nyhet

Pris till Johanna Widenbergs bok om 1700-talets stora nötkreaturssjukdomar

Publicerad: 16 mars 2018
Johanna Widenberg. Foto: Johan Wickström

Agrarhistoriker Johanna Widenberg får Kungliga Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete på 50 000 kronor för sin svenska monografi ”Den stora kreatursdöden. Kampen mot boskapspesten och mjältbrand i 1700-talets svenska rike”. Priset kommer att delas ut vid Akademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars.

Johanna Widenberg är historiker och agrarhistoriker. Hon disputerade i historia vid Uppsala universitet år 2006, men arbetar sedan år 2011 som lärare och forskare vid SLU:s institution för stad och land.

Den stora kreatursdöden (Stockholm: Carlssons Bokförlag 2017) handlar om de smittsamma och dödliga nötkreaturssjukdomar som härjade i Sverige och Finland under 1700-talet, särskilt boskapspest och mjältbrand. I monografin skildras sjukdomarnas framfart mot bakgrund av nötkreaturens stora betydelse i det samtida agrarsamhället. Sjukdomarnas betydelse för framväxten av en statlig epizootilagstiftning och ett begynnande veterinärväsende beskrivs också.

Den stora kreatursdöden utgör slutrapport i ett forskningsprojekt, som finansierats av Vetenskapsrådet.


Kontaktinformation

johanna.widenberg@slu.se, 018-67 17 52, 072-233 66 26

Sidansvarig: ulla.ahlgren@slu.se