SLU-nyhet

Donation till SLU till forskning på sjukdomar som drabbar hundar

Publicerad: 01 september 2017

Från en anonym givare har fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fått en donation på 2 miljoner kronor till forskning på sjukdomar som drabbar hundar. Under ett långt liv har hundar betytt mycket för den mycket generösa donatorn som vill genom denna gåva bidra till att förbättra hälsan hos hundar i framtiden. Dessa medel ska bilda en fond på SLU och det kommer att ske årliga utlysningar i juni månad under de närmaste 10 åren till forskare på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap för forskning på sjukdomar som drabbar hundar.

SLU och våra forskare är mycket glada och tacksamma för donationen. Tillgång till dessa medel är av stor betydelse då det är brist på forskningsmedel att söka för forskarna när det gäller forskning för hälsa för hundarnas egen skull.


Kontaktinformation