SLU-nyhet

SLU storsatsar på forskare mitt i karriären

Publicerad: 14 juni 2017

I slutet av förra året tog rektor Peter Högberg initiativ till ett särskilt karriärbidrag för framstående forskare vid SLU. Nu är beslutet fattat vilka forskare som får bidragen.

Fakulteterna har fått nominera kandidater efter förslag från institutionerna. Forskningsrådet Formas har på SLU:s uppdrag sakkunniggranskat förslagen. Nu har rektor fattat det slutgiltiga beslutet om vilka forskare som ska få karriärbidragen.

Mottagarna av juniorbidrag (6–10 år efter doktorsexamen) är:

  • Adam Felton, Sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp
  • Anne-Lie Blomström, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Uppsala
  • Eva Forsgren, Ekologi, Uppsala
  • Karina E. Clemmensen, Skoglig mykologi och växtpatologi, Uppsala
  • Lutz Ahrens, Vatten och miljö, Uppsala

Karriärbidraget till de juniora forskarna är på 1 miljon kronor per år i tre år till vardera forskare.

Mottagarna av seniorbidrag (10–20 år efter doktorsexamen) är:

  • Claudia Köhler, Växtbiologi, Uppsala
  • Hjalmar Laudon, Skogens ekologi och skötsel, Umeå
  • Riccardo Bommarco, Ekologi, Uppsala
  • Agneta Egenvall, Kliniska vetenskaper, Uppsala
  • Rickard Ignell, Växtskyddsbiologi, Alnarp

Karriärbidraget till de seniora forskarna är på 1 miljon kronor i fem år till vardera forskare.

Bidraget betalas till respektive institution men det är personligt och mottagaren får fritt disponera pengarna.

Främja hög vetenskaplig kvalitet

Detta är första gången karriärbidraget betalas ut. Det är samtidigt första steget i en långsiktig satsning vid SLU att stötta medarbetare som gör goda prestationer inom forskningen och ge dem större möjlighet att fritt utveckla sin forskning. Nästa utlysning av karriärbidraget planeras att hållas i december 2018.

Unik satsning

Det nya med SLU:s karriärbidrag är att de ges under en period av karriären som är en kritisk flaskhals för många forskare. Tidigare hade SLU ett excellensbidrag men det delades ut till endast seniora forskare. En uttalad ambition har också varit att få med jämställdhetsperspektivet. Fakulteterna har därför fått nominera lika många män som kvinnor i varje kategori.

Rektorsgruppen har granskat alla nomineringarna och konstaterat att konkurrensen om årets bidrag har varit mycket hård. Formas utvärdering har visat på att kandidaternas forskning genomgående håller en mycket hög kvalitet.

För detaljer om hur processen har gått till se denna sida https://internt.slu.se/stod-service/forskning/karriarbidrag-for-forskare/


Kontaktinformation