SLU-nyhet

Kustlevande fisk lockas till det varma vattnet i Biotestsjön

Publicerad: 29 juni 2017

Hur påverkas individer och samhällen av fisk, mjuk- och hårdbottenfauna och sjöfågel av kärnkraftverkens intag och utsläpp av kylvatten? Intag och utsläpp av kylvatten kan påverka förekomst, tillväxt, beteende, produktivitet och artsammansättning för olika organismer i närområdet. SLU, institutionen för akvatiska resurser, genomför biologisk kontroll i Biotestsjön (invallad sjö och utsläppsområde för kylvatten) samt i närliggande kustområdet utanför Forsmarks kärnkraftverk och presenterar årligen resultaten från undersökningarna.

När fiskspärren togs bort från utloppet i Biotestsjön 2004 öppnades möjligheten för fisk att vandra fritt in och ut ur Biotestsjön. De senaste åren har mängden fisk ökat i Biotestsjön, främst under vårarna. Det varma vattnet attraherar många fiskarter, bland annat abborre och mört, som söker sig till Biotestsjön för lek. Fisk som växer upp i Biotestsjön kan med god tillgång på föda gynnas och växa snabbt. När vattentemperaturen blir alltför hög under sommarhalvåret finns dock tecken på att större och äldre individer av abborre lämnar Biotestsjön till omgivande områden i Forsmark.

Läs mer om detta och andra intressanta resultat från den biologiska recipientkontrollen i Aqua reports 2017:6 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport för 2016. Författare är Anders Adill, Anna-Li Jonsson, Erik Karlsson och Alf Sevastik.


Kontaktinformation

Anders Adill, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
anders.adill@slu.se, 010-478 41 10

Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se