SLU-nyhet

Från datainsamling till råd - SLU bidrar till globalt hållbart fiske

Publicerad: 14 december 2017

De marina resurserna i våra hav - särskilt fisk - är en av världens viktigaste förnybara resurser. Under de kommande årtiondena förväntas både befolkningen och den ekonomiska aktiviteten öka i världens kustzoner. Detta, tillsammans med den globala uppvärmningen, kommer att öka trycket på kustekosystemen och på fiskbestånden. SLU deltar med vetenskaplig expertis i regionala fiskeriförvaltningsorganisationer runt hela världen genom HaV:s globala program.

Tonfisk och andra tonfiskliknande fiskarter är en viktig livsmedelsresurs lokalt, men är också ekonomiskt viktiga och betydelsefulla handelsvaror på den globala marknaden. I Indiska oceanen ansvarar Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) för förvaltningen av dessa fiskarter. Genom en ekosystembaserad fiskeriförvaltning säkerställer IOTC att tonfisken i Indiska oceanen bevaras och att fisket är hållbart. Tillvägagångssättet har förordats av FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) sedan 1980-talet, och IOTC som organ bildades faktiskt under FAO år 1993.

SLU har sedan 2015 aktivt deltagit i en rad arbetsgrupper som verkar för ett hållbart fiske på tonfisk. Arbetet sker inom Havs- och vattenmyndighetens globala program, och är direkt kopplat till den svenska politiken för global utveckling (PGU).

Nyligen deltog dr. Massimiliano Cardinale från institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua) som vetenskaplig expert i flera av IOTC: s arbetsgrupper. Grupperna ger råd om tonfiskar och spjutfiskar som är viktiga för den europeiska marknaden (ex. gulfenad tonfisk och bonit), men även för kustlevande mindre tonfiskarter som är betydelsefulla lokalt.

Tillsammans har forskare från 36 olika länder arbetat fram de vetenskapliga råd som används som underlag för ekosystembaserade förvaltningsåtgärder som ska garanterar att fisket bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt. Massimiliano Cardinale har aktivt samarbetat med forskare från IOTC: s sekretariat, Dan Fu och Fabio Fiorellato som är ansvariga för beståndsuppskattning respektive datahantering.

- Detaljerad, aktuell och högkvalitativ information om fisket och dess fångster är nyckeln till framgångsrika analyser och förvaltningsinitiativ, säger Fabio Fiorellato.

- En av de mest utmanande delarna i arbete är att säkerställa att medlemsländerna förstår hur avgörande den data de samlar in faktiskt är. Som forskare måste vi vara tydliga med att de vetenskapliga råd vi ger och förvaltningsåtgärder som sätts in i slutändan påverkar fiskarna och deras familjer. Därför satsar vi mycket på att hjälpa kuststaterna att utveckla och ställa krav på rapporteringen så att den data som levereras till IOTC håller högsta möjliga kvalitet.

Att arbetet inom IOCT:s vetenskapliga kommitté spelar en central roll för förvaltningen av tonfiskebestånden i Indiska oceanen bekräftas av Dan Fu.

-När beståndsuppskattningarna blir mer komplexa måste vi vara extra noga med att förvaltningen verkligen förstår den rådgivning vi ger. Det är en mycket utmanande del av vårt arbete.


Kontaktinformation

Massimiliano Cardinale, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
massimiliano.cardinale@slu.se, 010-478 40 14