Konsultation

Senast ändrad: 07 mars 2024

Vi erbjuder konsultation till chefer och ledare i form av enstaka samtal utifrån en avgränsad frågeställning som berör din chefs- eller ledarroll.

Konsultation kan normalt ges med kort varsel och kan exempelvis handla om att få råd om hur du kan hantera en uppkommen situation eller tänka gemensamt runt strategiska beslut med någon utanför din egen institution eller avdelning. Den som är ny i ledarrollen eller ny på SLU kan också avropa konsultation som en del av sin introduktion.

Ta kontakt direkt med en ledarutvecklare för att boka konsultation. Det går det bra att boka digitala möten direkt i Outlook-kalender där tillgänglig tid finns.

Kom ihåg att du som är chef också har tillgång till kompetent stöd från din HR-specialist i personalfrågor.