Konflikthantering och känsliga samtal

Senast ändrad: 06 maj 2024

I rollen som chef/ledare uppstår ibland situationer där du behöver samtala med medarbetare kring problematiska och kanske känslomässigt laddade frågor. Det kan exempelvis vara samtal kring oönskade beteenden, bristande arbetsprestationer eller andra känsliga frågeställningar. Du kommer också med största sannolikhet förhålla dig till och hantera konflikter i din verksamhet. Långt ifrån alla konflikter är av ondo utan är ofta en förutsättning för att individer och verksamheter utvecklas, men en del konflikter kan också skapa stora mängder frustration för alla inblandade. Destruktiva konflikter tenderar dessutom ofta att växa över tid.

Därför är det viktigt att tidigt agera så att destruktiva konflikter inte tar onödigt mycket kraft och energi från verksamheten och heller inte skapar ohälsa hos individer. Efter utbildningen kommer du vara bättre rustad att hantera problematiska samtal och destruktiva konflikter. Vi kommer att varva praktiska case, förklaringsmodeller och reflektionsövningar under kursen.

Ur innehållet:

Svåra samtal

  • Vad menar vi med svåra samtal?
  • Hur genomför du ett sådant samtal på ett professionellt sätt?
  • Case, reflektionsövningar och erfarenhetsutbyte

Konflikthantering

  • Hur kan vi förstå konflikten?
  • Konfliktförebyggande
  • Att hantera pågående konflikter
  • Case, reflektionsövningar och erfarenhetsutbyte

 

Målgrupp

Chefer och ledare på alla nivåer inom SLU.

 

Omfattning och förläggning

Kursen är en tvådagarsutbildning som genomförs på svenska.
Kursen ges av Ledarutvecklingsenheten (GHAL) i samarbete med HR-enheten.

 

Vid frågor

Kontakta kursadministratören vid frågor.