Databasen SAFAD
28 maj

Lunchwebbinarium på Zoom

Mat, miljö och hållbarhet – hur påverkar den mat vi svenskar äter planeten?

evenemang | seminarier, workshops |
Frågetecken bland grönsaker Shutterstock47182679

Vad innebär det att äta hållbart och vad är en hållbar kost? På den frågan går det att ge ett relativt enkelt svar, men svaret kan också göras hur komplicerat som helst. Under detta lunchwebbinarium kommer miljöpåverkan från den svenska kosten att diskuteras och en ny databas presenteras där man kan göra jämförelser mellan olika slags mat.

Ju mer resurskrävande och ohälsosam mat vi äter desto större press sätter vi på både vår planet och samhället. Diskussionen om hur vi kan äta mer hållbart är därför livlig. Men vad innebär det egentligen att äta hållbart och vad är en hållbar kost? På den frågan går det att ge ett relativt enkelt svar, men svaret kan också göras hur komplicerat som helst. 

I detta lunchwebbinarium presenteras en ny populärvetenskaplig rapport “Mat, miljö och hållbarhet – hur påverkar den mat vi svenskar äter planeten?” som släpps i maj 2024. Rapporten är skriven av SLU-forskarna Elin Röös, Ylva Ran och Emma Moberg (numera vid Svenska miljöinstitutet, IVL) och den sammanfattar kunskapsläget för en hållbar kost och hållbar matkonsumtion. Tyngdpunkten i rapporten ligger på miljöeffekter kopplade till den svenska matkonsumtionen.

I samband med rapporten släpps även en databas och ett gratis webbaserat verktyg för jämförelser mellan olika livsmedels och dieters hållbarhet. Databasen innehåller data för cirka 5000 jordbruksråvaror och livsmedel på marknaden i åtta EU-länder. Exempel på data som ingår i verktyget är utsläpp av växthusgaser, förlust av biologisk mångfald, användningen av bekämpningsmedel samt indikatorer för djurvälfärd och användning av antibiotika. 

Under webbinariet kommer forskarna ta upp hur olika miljöeffekter från mat kan uppskattas, vilka indikatorer som finns och vilka som bör användas, samt vilken data som finns tillgänglig idag. De kommer att presentera den översiktliga miljöpåverkan från olika livsmedelsgrupper med fokus på miljöpåverkan från den svenska kosten. Det kommer även att ges exempel på hur man kan ta hänsyn till olika miljöaspekter vid praktiska tillämpningar och hur man kan göra kosten mer hållbar.

Från webbinariet

Fakta

Tid: 2024-05-28 12:00 - 13:30
Ort: Lunchwebbinarium på Zoom
Arrangör: SLU Future Food
Mer information:

Information

Medverkande

Annsofie Wahlström, programchef vid SLU Future Food, moderator

Elin Röös, universitetslektor vid institutionen för energi och teknik, SLU, talare

Ylva Ran, postdoktor vid institutionen för energi och teknik, SLU, talare

Emma Moberg, vid IVL Svenska Miljöinstitutet (tidgare vid SLU)

 

Organisatör

SLU Future Food är en plattform som stimulerar och utvecklar tvärdisciplinär forskning och samverkan för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.

Observera

Lunchwebbinariets presentation kommer att spelas in, men inte diskussionen.


Program

Kl. 11:55–12:00

  • Vi öppnar det digitala rummet några minuter före webbinariet

Kl. 12:00–13:30

  • SLU Future Food hälsar välkommen
  • Presentation av rapporten "Mat, miljö och hållbarhet – Hur påverkar den mat vi svenskar äter planeten?" och den nya databasen
  • Frågor och allmän diskussion

Kl. 13:30–14:00

  • Digitalt eftersnack för de som vill