22 maj

Online via SLU Play, Online

Panelsamtal: Förlust av biologisk mångfald – ett hot mot vår hälsa

evenemang |
Närbild på en humla som pollinerar en lilafärgad blomma. Foto.

Är du intresserad av, eller har ansvar för, samhällsplanering, biologisk mångfald, naturvård och främjande av hälsa? Den 22 maj bjuder SLU Future One Health och SLU Centrum för biologisk mångfald på ett panelsamtal mellan olika myndigheter och aktörer – om Sveriges väg framåt i arbetet med att öka biodiversiteten för allas vår hälsa.

 

Målgrupp: alla inom samhällsfunktioner med ansvar för hälsa och samhällsutveckling, till exempel politiker, myndigheter och andra beslutsfattare. Vi riktar oss oss även till forskare och alla intresserade.

Arrangör: panelsamtalet är arrangerat av SLU Future One Health och SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM).

Se panelsamtalet: eventet (på cirka 60 minuter) publiceras på denna sida kl: 12:00 i samband med Biologiska mångfaldens dag den 22 maj. 

Bakgrund och syfte

Biologisk mångfald spelar stor roll för hälsan hos människor, djur och ekosystem. När biodiversiteten utarmas får detta konsekvenser för vår hälsa i ett brett perspektiv. I den allmänna debatten har klimatförändringarna etablerats som ett hot mot samhällsutvecklingen, människors välfärd och hälsa. Men utarmningen av biologisk mångfald är än så länge en pågående kris som till stor del saknas i den diskussionen. Samt insikten att klimatförändringarnas och biodiversitetsutarmningens konsekvenser ofta hänger ihop med och förstärker varandra.

Vårt panelsamtal syftar därför till att:

 1. starta en dialog mellan myndigheter i Sverige – vem har mandatet/ansvaret?  
 2. lyfta frågan om sambandet mellan biologisk mångfald och djur-människa-ekosystemhälsa (One Health) – kopplat till samhällsutvecklingen, som påverkar biologisk mångfald (och därmed allas hälsa) negativt,
 3. öka medvetenheten om kopplingen mellan klimatkris och biodiversitetskris, och att dessa båda har en stor påverkan på vår hälsa (människa-djur-natur). 

Panelsamtalet den 22 maj

Med avstamp i policy briefen: Förlusten av BIOLOGISK MÅNGFALD hotar vår hälsa – och tre korta inspel från forskare som har olika perspektiv på kopplingen mellan biologisk mångfald och hälsa/One Health – bjuder vi in till att se vårt panelsamtal med myndighetsföreträdare och andra intressenter i denna viktiga fråga. Dessa förinspelade forskarfilmer visas upp under samtalet, som en brygga/grund för diskussionen (som förinspelas den 7 maj 2024 – men publiceras den 22 maj, i samband med den Biologiska mångfaldens dag).

Några av de frågor vi kommer att adressera är:

 • Hur bör vi hantera dessa frågor långsiktigt (hållbart och holistiskt)?
 • Hur vill myndighetssverige arbeta med hälsa och biodiversitet – hur ser de på sin roll?
 • Vem har ansvaret för att biologisk mångfald värnas ur ett samhälls- och hälsoperspektiv, och för att motverka de hälsomässiga konsekvenserna av förlusten av biologisk mångfald?

Medverkande i panelen är:

 • Göran Enander, ordförande för Miljömålsrådet.
 • Karin Ljung Björklund, enhetschef för enheten för miljöhälsa vid Folkhälsomyndigheten.
 • Claes Svedlindh, avdelningschef för Naturavdelningen vid Naturvårdsverket.
 • Frida Johnson, hållbarhetsstrateg på Tierps kommun.
 • Torbjörn Ebenhard, forskningsledare vid SLU Centrum för biologisk mångfald (moderator). 

Inspel till samtalet kommer från SLU-forskarna:

Huvudbild på en medelålders kvinna med mörkt uppsatt hår, bärande glasögon. Foto.

 • Frauke Ecke, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och professor i ekologi vid Helsingfors universitet. Hör Frauke berätta mer om sin forskning på små däggdjur – och betydelsen av biologisk mångfald för att minska uppkomst och spridning av zoonoser (det vill säga smittor som kan spridas mellan djur och människor).

Huvudbild på en man med kort hår, bärandes glasögon och en keps. Foto.

 • Marcus Hedblom, professor i landskapsförvaltning vid SLU. Marcus berättar i denna intervju om sin forskning kring naturens betydelse för vår hälsa och välmående. 

 

Huvudbild på en kvinna med kort mörkt hår. Foto.

 • Anna Maria Pálsdóttir, docent i landskapsarkitektur med inriktning i miljöpsykologi vid SLU. I denna intervju berättar hon om naturens inverkan på vårt välbefinnande – hur dofter och ljud aktiverar vårt lugn-och-ro-system. 

Fakta

Tid: 2024-05-22 12:00 - 13:00
Ort: Online
Lokal: Online via SLU Play
Arrangör: SLU Future One Health och SLU Centrum för biologisk mångfald
Mer information:

Titta på panelsamtalet

Eventet publiceras på denna sida kl:12:00 i samband med Biologiska mångfaldens dag den 22 maj. 

Nyfiken på mer?