mingel på konferens
21 maj

SLU Ultuna, Ulls väg 26, sal Audhumbla, Uppsala

Den hållbara ledaren

seminarier, workshops |

Seminarium om omställning till en mer hållbar verksamhet för ledare och chefer inom universitet och högskolor.

Syftet med Lärosätenas klimatnätverk är att hjälpa universitet och högskolor att ställa om till en mer hållbar verksamhet. I omställningsarbetet uppstår ibland målkonflikter mellan olika intressen, som man som ledare behöver kunna hantera.

Under det här seminariet kommer vi att bjuda på inspiration och kunskap relaterat till vardagliga "hållbarhetsutmaningar" inom akademin. Vi kommer även att diskutera om vi har de verktyg som behövs för att ledare ska kunna driva hållbar omställning. Vi vill också bjuda in till samtal om hur vi gemensamt kan fortsätta arbetet efter detta event, för att stödja akademins ledare i omställningsarbetet.

Fakta

Tid: 2024-05-21 12:00 - 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: SLU Ultuna, Ulls väg 26, sal Audhumbla
Arrangör: Lärosätenas klimatnätverk
Sista anmälningsdag: 15 maj 2024
Pris: Gratis, men en avgift på 500 kr tas ut om man anmält att vara med på plats och inte kommer.
Länk till dokument

Program

Målgrupp: Alla med en ledande roll inom universitet och högskola samt nyckelpersoner och intresserade av frågor som rör hållbar utveckling kopplat till ledarskap.

Datum: Tisdagen den 21 maj 2024
Tid: Kl. 12:00 – 16:15 + mingel 16:15 – 18:00
Plats: Uppsala, SLU Ultuna campus, Ulls väg 26, sal Audhumbla.
         Möjlighet att delta via Zoom.

 

Moderatorer
Kristina von Oelreich, hållbarhetschef och chef för KTH Sustainability Office och Magnus Breitholtz, rektorsråd för miljö och hållbar utveckling vid Stockholms universitet

12:00 – 13:00                    
Lättare lunch och mingel

13:00  – 13:20
Välkommen till SLU!
Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU

Inledning
Johanna Adami, rektor på Sophiahemmets högskola och medlem i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Lärosätenas klimatnätverk
Johanna Sennmark, miljöchef på SLU och projektledare för Klimatnätverket.
Presentation av värdkonstellationen och fokusgruppledare

13:20  – 13:50
Ledarskap i en transformativ tid
Frans Prenkert, ordförande i Örebro universitets plattform för en hållbar framtid

13:50  – 14:35 
Möjligheter och målkonflikter i en transformativ tid
Korta anföranden och paneldebatt

 • Johanna Adami, rektor på Sophiahemmets högskola och medlem i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
 • Lars Johansson, stf prefekt vid SLU
 • Sebastiaan Meijer, vice skolchef för skolan för Kemi, bioteknik och hälsa på KTH
 • Frans Prenkert, ordförande i Örebro universitets plattform för en hållbar framtid
 • Anna Sobek, prefekt vid Stockholms universitet

14:35 – 15:15
Fika med diskussionsstationer

15:15 – 16:00                        
Verktyg och delaktighet i transformationen
Korta anföranden och paneldebatt

De som tar fram verktyg och riktlinjer (resultat från fokusgrupperna)

 • Anne-Kathrine Peters, forskare vid KTH samt fokusgruppledare för Klimatnätverkets fokusgrupp "Lärande för hållbar utveckling"
 • Lisa Redin, hållbarhetsstrateg vid Umeå universitet samt fokusgruppledare för Klimatnätverkets fokusgrupp "Byggnader och energi"
 • Felicia Widing, hållbarhetsstrateg, KTH

De som tar emot resultatet och implementerar det i verksamheterna

 • Sara Gräslund, enhetschef för SLU Global
 • Sebastiaan Meijer, vice skolchef för skolan för Kemi, bioteknik och hälsa på KTH
 • Anna Sobek, prefekt vid Stockholms universitet

16:00 – 16:15
Hur kan Klimatnätverket bidra i fortsatta arbetet?
Nästa steg: Klimatnätverkets fokusgrupp för hållbart ledarskap

Avslutning

16:15 – 18:00                       
Mingel med tilltugg

                            

Anmälan senast 15 maj 2024. Varmt välkommen!

OBS! Om du anmäler att du ska vara med på plats och inte dyker upp tas en kostnad ut på 500 kr.


Kontaktinformation

Johanna Sennmark, miljöchef, projektledare Lärosätenas klimatnätverk
Avdelningen för infrastruktur, SLU
johanna.sennmark@slu.se, 018-67 15 85

Peter Hagelin, Miljökoordinator, projektkoordinator Lärosätenas klimatnätverk
Avdelningen för infrastruktur, SLU Miljö
peter.hagelin@slu.se, +4618672653, +46761283852

Anna-Karin Johnson, Kommunikatör
SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk
anna-karin.johnson@slu.se
0511-671 93, 0703-59 71 93