10 apr

Uppsala

Workshop: Mot ett bättre strategiskt arbete för våtmarksanläggning

seminarier, workshops |

Välkommen till en workshop om förutsättningar och hinder för en hållbar implementering av våtmarker och dammar.

Workshopen riktar sig främst till kommuner, åtgärdssamordnare och våtmarkshandläggare på Länsstyrelser runt Mälardalen för att diskutera hinder och lösningar för våtmarksimplementering. Intervjuresultat diskuteras i grupper för att lära av varandra. Deltagarna kommer också att få höra om ett nytt kartverktyg som utvecklats inom projektet PUDDLE JUMP för att bedöma dämningspotential och översvämningsskydd.

Om projektet PUDDLE JUMP

Projektet ”PUDDLE JUMP” eftersträvar att betrakta våtmarker och dammar i ett helhetsperspektiv, och inte isolerat utifrån enskilda miljöproblem eller syften. Målet är bland annat att skapa användbara verktyg för kommuner som underlättar planering, utformning och underhållning av hållbara våtmarker och dammar på landskapsnivå. Inom projektet har det genomförts en analys av svenska miljö- och våtmarkspolicys och intervjuer med tre kommuner i Uppland för att förstå de möjligheter och utmaningar som kommuner och andra aktörer på landskapsnivå står inför gällande det strategiska åtgärdsarbetet. Dessutom har projektet börjat utvecklingen av ett nytt kartverktyg för att uppskatta dämningspotential av uppströms skog för att skydda nedströms åkermark eller städer från översvämning.

 

Fakta

Tid: 2024-04-10 10:00 - 15:30
Ort: Uppsala
Mer information:

Plats: VHC, Sal Ratatosk

Address: Ulls väg 26


Program

10.00 – SLU & UU välkomnar (presentationsrunda)

10.15 – Huvudinsikter från policyanalys och intervjuer (Nairomi Eriksson, UU) och gruppdiskussion om hinder & lösningar

11.00 – Kaffepaus

11.15 – Fortsättning gruppdiskussion

12.15 – Lunch

13.15 – Lösningsorienterad sammanfattning av diskussionerna

14.00 – Bensträckare

14.10 – Potential för vattenlagring i landskapsskala (Faruk Djodjic, SLU)

15.25 – Avslut


Kontaktinformation

Pia Geranmayeh (Kynkäänniemi), Forskare
Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för geokemi och hydrologi
pia.geranmayeh@slu.se, 018-673124