19 mar

Biosfären, zoom, Uppsala, zoom

Halvtidsseminarium om sanering av förorenat grundvatten

seminarier, workshops |

Tisdag den 19:e mars 2024 presenterar Oscar Skirfors sitt pågående doktorandarbete i ett halvtidsseminarium om avlägsnande av per- och polyfluoralkylämnen (PFAS) i grundvatten med hjälp av tekniker för sanering på plats.

Seminariet har titeln ‘Removal of PFASs in groundwater using on-site remediation technologies’ på engelska.

Du är välkommen att delta på plats (Biosfären i MVM-huset) eller online (Zoom).

Granskare: Germán Martinez-Arias, Institutionen för växtbiologi (extern) och Kevin Bishop (intern)

Handledare: Lutz Ahrens

Sammanfattning på engelska

This project investigates the removal efficiency of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in groundwater using surface foam fractionation, electrochemical oxidation and phytoremediation as innovative treatment techniques. The PhD project will be a part of the larger EU LIFE SOuRCE project, which main aim is to demonstrate an innovative cost-efficient and versatile remediation solution for PFAS contaminated groundwater.