1 mar

P-O Bäckströms sal, Umeå

Biochemical and spectral characterization of micro- and macroalgae

disputationer |

Calle Niemi försvararsin avhandling "Biochemical and spectral characterization of micro- and macroalgae" den 1 mars 2024.

Alla intresserade är välkomna att närvara!


Kontaktinformation