14 feb

Alnarp

Tema Lövskog: Nya trädslag för ett nytt klimat

seminarier, workshops |
Äppelblommor i närbild. Foto.

Välkommen till en eftermiddag med Tema Lövskog, med syfte att lyfta forskning och kunskap kring lövträden i södra Sverige med relevans för sektor och samhälle. Vi välkomnar tjänstemän och praktiker, markägare, studenter och forskare.

Tema Lövskog är ett samlingsnamn för  lövforskning som vi bedriver på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap över alla våra discipliner och forskargrupper. Seminarieserien gör vi gemensamt med Partnerskap Alnarp, Future Forests och intresserade studenter.

Lövskogar kommer troligen ha stor betydelse för vår omställning till ett nytt klimat. Här gäller att både tänka nytt, i form av odlingsformer och trädslag. Men vi behöver också bli bättre på att förstå hur och när trädslagen blir stressade, av tex torrperioder som blir längre eller på andra tider av året än vad vi sett innan.

Vid vårt seminarium kommer Jens Peter Skovsgaard att berätta om nya trädslag för ett nytt klimat. Dessutom kommer Leonie Schonbeck att göra en kort dragning om hur vi som forskare kan mäta torktålighet i träd.

Anmäl dig här:

Jag godkänner att jag medverkar på foton som tas under eventet som sedan kan användas för att illustrera verksamheten på institutionen
Deltagarlistan kommer att vara tillgänglig för deltagarna på seminariet. Om du inte vill vara med på listan, måste du kontakta emma.holmstrom@slu.se. Genom att kryssa i rutan, bekräftar du att du har tagit del av denna information.
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2024-02-14 12:30 - 16:00
Ort: Alnarp
Arrangör: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i samarbete med Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 7 februari 2024
Pris: Kostnadsfritt, lunch ingår vid registrering